Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

«Χοροί ἀποκρῃάτικοι! Παραχωρεῖται διαμέρισμα πολυτελείας μέ μαγνητοφωνημένην μουσικήν, ἠλεκτρικόν ψυγεῖον καί κουζίναν».Τόσοι πολλοί χοροί ἀναγγέλλονται, ὥστε τά ξενοδοχεῖα δέν ἐπαρκοῦν πλέον· ἐφ’ ᾧ καί προσφέρονται ἐπί ἐνοικίῳ καί διαμερίσματα πολυτελείας εἰς πολυκατοικίας. Φαντάζεται δέ κανείς, τί ὡραῖα θά περνοῦν οἱ ἔνοικοι τῶν ἄλλων διαμερισμάτων, ὅταν εἰς τό χορευτικόν διαμέρισμα θά ξεφαντώνουν μέ τσάρλεστον καί τουίστ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ

Μέχρι μεσημβρίας δέν ὑπῆρχον νεώτεραι πληροφορίαι ἐκ τοῦ ὀρεινοῦ χωρίου Μυρόφυλλον Τρικάλων, τοῦ ὁποίου ἅπασαι σχεδόν αἱ οἰκίαι κατεκρημνίσθησαν, συνεπείᾳ καθιζήσεως τοῦ ἐδάφους εἰς τό βάθος τῆς χαράδρας τοῦ Ἀχελώου. Καί τοῦτο διότι τό χωρίον ἐξακολουθεῖ νά παραμένῃ ἀποκλεισμένον λόγῳ τῶν διαρκῶν καθιζήσεων. Πάντως κατά τάς πρώτας πληροφορίας μας, αἱ κατολισθήσεις ἐκάλυψαν ἔκτασιν 1.500 τ.μ.

* Ἐπειδή ἡ 10η Φεβρουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Φεβρουαρίου 1963.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ