ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΙ

«Κατά τόν Μάιον ὑπό τῆς Ὑποδιευθύνσεως Τροχαίας Ἀθηνῶν διεπιστώθησαν 9.115 ἐν συνόλῳ παραβάσεις… Ἐξ αὐτῶν, 990 εἶναι διά παράνομον διέλευσιν, 212 δι’ ὑπέρβασιν ταχύτητος, 32 δι’ ἐναγκαλισμούς νεανίδων ὑπό τῶν ὁδηγῶν, κλπ.»

Ἡ τελευταία αὐτή παράβασις εἶναι καί ἡ πλέον… συμπαθής· ἀτυχῶς, ὅμως, αἱ ἐρωτοτροπίαι τοῦ ὁδηγοῦ καταλήγουν συχνά εἰς δυστύχημα. Ἐφ’ ᾧ καί δικαίως ἡ Τροχαία παίζει, τώρα τόν ρόλον… κηδεμόνος τῆς νεάνιδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τό δημ. συμβούλιον τοῦ δήμου Ζωγράφου ἐνέκρινε ψήφισμα διά τοῦ ὁποίου καταδικάζει τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν, διά τήν διαίρεσιν τοῦ δήμου, ἡ ὁποία στρέφεται κατά τῶν συμφερόντων τοῦ δήμου καί διακηρύσσει, ὅτι θά ἀντιδράσῃ δι’ ὅλων τῶν μέσων κατά τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ σχεδίου τούτου.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ