Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΙ

«Κατά τόν Μάιον ὑπό τῆς Ὑποδιευθύνσεως Τροχαίας Ἀθηνῶν διεπιστώθησαν 9.115 ἐν συνόλῳ παραβάσεις… Ἐξ αὐτῶν, 990 εἶναι διά παράνομον διέλευσιν, 212 δι’ ὑπέρβασιν ταχύτητος, 32 δι’ ἐναγκαλισμούς νεανίδων ὑπό τῶν ὁδηγῶν, κλπ.»

Ἡ τελευταία αὐτή παράβασις εἶναι καί ἡ πλέον… συμπαθής· ἀτυχῶς, ὅμως, αἱ ἐρωτοτροπίαι τοῦ ὁδηγοῦ καταλήγουν συχνά εἰς δυστύχημα. Ἐφ’ ᾧ καί δικαίως ἡ Τροχαία παίζει, τώρα τόν ρόλον… κηδεμόνος τῆς νεάνιδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τό δημ. συμβούλιον τοῦ δήμου Ζωγράφου ἐνέκρινε ψήφισμα διά τοῦ ὁποίου καταδικάζει τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν, διά τήν διαίρεσιν τοῦ δήμου, ἡ ὁποία στρέφεται κατά τῶν συμφερόντων τοῦ δήμου καί διακηρύσσει, ὅτι θά ἀντιδράσῃ δι’ ὅλων τῶν μέσων κατά τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ σχεδίου τούτου.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε