Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΙ

«Κατά τόν Μάιον ὑπό τῆς Ὑποδιευθύνσεως Τροχαίας Ἀθηνῶν διεπιστώθησαν 9.115 ἐν συνόλῳ παραβάσεις… Ἐξ αὐτῶν, 990 εἶναι διά παράνομον διέλευσιν, 212 δι’ ὑπέρβασιν ταχύτητος, 32 δι’ ἐναγκαλισμούς νεανίδων ὑπό τῶν ὁδηγῶν, κλπ.»

Ἡ τελευταία αὐτή παράβασις εἶναι καί ἡ πλέον… συμπαθής· ἀτυχῶς, ὅμως, αἱ ἐρωτοτροπίαι τοῦ ὁδηγοῦ καταλήγουν συχνά εἰς δυστύχημα. Ἐφ’ ᾧ καί δικαίως ἡ Τροχαία παίζει, τώρα τόν ρόλον… κηδεμόνος τῆς νεάνιδος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τό δημ. συμβούλιον τοῦ δήμου Ζωγράφου ἐνέκρινε ψήφισμα διά τοῦ ὁποίου καταδικάζει τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν, διά τήν διαίρεσιν τοῦ δήμου, ἡ ὁποία στρέφεται κατά τῶν συμφερόντων τοῦ δήμου καί διακηρύσσει, ὅτι θά ἀντιδράσῃ δι’ ὅλων τῶν μέσων κατά τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ σχεδίου τούτου.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;