Σάββατον, 8 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

Ἀπό τήν μελέτην «περί τοῦ μέλλοντος τοῦ ἔρωτος»: «Βέβαια, αὐτό θά ἦταν κάτι πού ὄχι μόνον μοιάζει, ἀλλά καί εἶναι ἡ εὐτυχία στήν χημική καθαρή κατάστασί της». Δυστυχῶς, ὁ ἐμβριθής συγγραφεύς δέν καθορίζει καί τόν μαθηματικόν τύπον τῆς «χημικά καθαρῆς κατάστασης» τῆς εὐτυχίας. Διότι τότε, τοὐλάχιστον, θά ὑπῆρχεν τρόπος νά ψωνίζῃ τήν εὐτυχίαν του εἰς τά φαρμακεῖα ὁ κοσμάκης, πού τόσον δυστυχεῖ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΒΟΣΚΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Ὁ κ. ὑπουργός Συγκοινωνιῶν δι’ ἐγγράφου του πρός τό ἀρχηγεῖον Χωροφυλακῆς, συνιστᾷ τήν ἔκδοσιν διαταγῆς περί ἀπαγορεύσεως τῆς βοσκῆς αἰγῶν, προβάτων κ.λπ. εἰς ἀπόστασιν 1.000 μέτρων ἔνθεν καί ἔνθεν τῶν κατασκευασθέντων νέων αὐτοκινητοδρόμων.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;