Σάββατον, 8 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΘΑ!

«Ὁ Ἀμερικανός σμήναρχος Τζών Χέρρικτων, ὅστις κατεῖχεν ἀνωτάτην θέσιν εἰς τόν τομέα τῶν πυρηνικῶν ὅπλων, ἐφυλακίσθη σήμερον διά τόν φόνον τῆς συζύγου του. Οἱ ψυχίατροι ἐτόνισαν ὅτι ὁ σμήναρχος ὑπέστη διασάλευσιν φρένων, λόγῳ τῶν εὐθυνῶν τῆς θέσεώς του εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν Κέλλυ, ὅπου φυλάσσονται τά πυρηνικά ὅπλα». Εἶναι, βεβαίως, φοβερόν ὅτι ἐξέσπασεν εἰς τήν γυναῖκά του!… Ἀλλά θά ἦτο ἀκόμη φοβερώτερον, ἄν δέν εἶχε σύζυγον. Διότι τότε, –τήν ὥραν τῆς διασαλεύσεως τῶν φρένων του, λόγῳ τῶν φοβερῶν εὐθυνῶν τῆς θέσεώς του– θά ἠμποροῦσε νά ξεσπάσῃ εἰς τήν καμπούραν μας, ἐξαπολύων μερικούς ἀτομικούς πυραύλους, ἐναντίον τῆς ὑφηλίου!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ὑπό τοῦ τριμελοῦς πλημμελειοδικείου Σερρῶν κατεδικάσθη εἰς φυλάκισιν 5 μηνῶν ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Σ., ὁ ὁποῖος εἶχε μηνυθῇ ὑπό τοῦ ἀνθυπασπιστοῦ τῆς Χωροφυλακῆς Ν. Κ., ἐπί συνενοχῇ, εἰς μοιχείαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη, ἐπίσης, ποινή τριμήνου φυλακίσεως. Ὁ καταδικασθείς εἰς τήν ἀπολογίαν του ὑπεστήριξεν ὅτι εἶναι θῦμα συκοφαντιῶν τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…