Σάββατον, 8 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΘΑ!

«Ὁ Ἀμερικανός σμήναρχος Τζών Χέρρικτων, ὅστις κατεῖχεν ἀνωτάτην θέσιν εἰς τόν τομέα τῶν πυρηνικῶν ὅπλων, ἐφυλακίσθη σήμερον διά τόν φόνον τῆς συζύγου του. Οἱ ψυχίατροι ἐτόνισαν ὅτι ὁ σμήναρχος ὑπέστη διασάλευσιν φρένων, λόγῳ τῶν εὐθυνῶν τῆς θέσεώς του εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν Κέλλυ, ὅπου φυλάσσονται τά πυρηνικά ὅπλα». Εἶναι, βεβαίως, φοβερόν ὅτι ἐξέσπασεν εἰς τήν γυναῖκά του!… Ἀλλά θά ἦτο ἀκόμη φοβερώτερον, ἄν δέν εἶχε σύζυγον. Διότι τότε, –τήν ὥραν τῆς διασαλεύσεως τῶν φρένων του, λόγῳ τῶν φοβερῶν εὐθυνῶν τῆς θέσεώς του– θά ἠμποροῦσε νά ξεσπάσῃ εἰς τήν καμπούραν μας, ἐξαπολύων μερικούς ἀτομικούς πυραύλους, ἐναντίον τῆς ὑφηλίου!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ὑπό τοῦ τριμελοῦς πλημμελειοδικείου Σερρῶν κατεδικάσθη εἰς φυλάκισιν 5 μηνῶν ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Σ., ὁ ὁποῖος εἶχε μηνυθῇ ὑπό τοῦ ἀνθυπασπιστοῦ τῆς Χωροφυλακῆς Ν. Κ., ἐπί συνενοχῇ, εἰς μοιχείαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη, ἐπίσης, ποινή τριμήνου φυλακίσεως. Ὁ καταδικασθείς εἰς τήν ἀπολογίαν του ὑπεστήριξεν ὅτι εἶναι θῦμα συκοφαντιῶν τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.