Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!

«Εἰς ἔκθεσιν τῆς Ἑνώσεως Ἐπιμελητηρίων τῆς Τουρκίας, τονίζεται ὅτι οἱ τουρκικοί κοχλίαι κρίνονται γενικῶς ὡς ἀρίστης ποιότητος καί κατάλληλοι ν’ ἀποτελέσουν μελλοντικῶς τό κυριώτερον ἐξαγωγικόν ἐμπόριον τῆς Τουρκίας». Μεγάλη φιλοδοξία καί αὐτή, νά στηρίζῃς τό ἐξαγωγικόν σου ἐμπόριον εἰς τά σαλιγκάρια!… Πάλιν καλά, πού δέν ἐσκέφθησαν οἱ πολυμήχανοι Τοῦρκοι νά κάμουν καί ἐξαγωγήν βατράχων εἰς τήν Γαλλίαν καί ἀκρίδων εἰς τήν Κίναν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΝ

Εἰς τόν οἰκισμόν Ὁμόνοια τοῦ συνοικισμοῦ Θεσσαλονίκης ἐσημειώθησαν ἐπεισόδια, ὅταν ὁμάς ἐργατῶν, συνοδείᾳ χωροφυλάκων, μετέβη διά νά κατεδαφίσῃ παρανόμως ἀνεγερθέντας οἰκίσκους. Τελικῶς ἡ κατεδάφισις ἀνεστάλη κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βορείου Ἑλλάδος.

* Ἐπειδή ἡ 9η Ἰουνίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 8ης Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924