ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 7 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΒΡΕΦΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Καΐρου: «Ἡ Ἀστυνομία Ἀλεξανδρείας συνέλαβε μίαν κυρίαν, ἡ ὁποία εἶχε συστηματοποιήσῃ πρωτότυπον μέθοδον κλοπῆς βρεφῶν, μεταπωλουμένων εἰς ἀτέκνους συζύγους. Ἔρευνα γενομένη εἰς τήν κατοικίαν της ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα. Ἀνευρέθησαν ἐν ὅλῳ δέκα βρέφη τά ὁποῖα ἡ ἐν λόγῳ κυρία, παρ’ ὅλην τήν καλήν της θέλησιν, ἐστάθη ἀδύνατον νά δικαιολογήσῃ». Ὅσον πρωτότυπος καί ἄν ἦτο ὁ τρόπος πού ἔκλεπτε τά βρέφη, πῶς νά δικαιολογήσῃ τά δέκα πού εὑρέθησαν εἰς τό σπίτι της; Ἄν ἦσαν δύο θά ἦτο δυνατόν νά τά παρουσιάσῃ ὡς δίδυμα. Τά δέκα ἔδωσαν, ἀμέσως, τήν ἐντύπωσιν τοῦ… χονδρικοῦ ἐμπορίου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΑ ΤΟ Ν.Α.Τ.Ο.

Ἐγνώσθη ὅτι ἡ Γενική Συνέλευσις τῆς Ἑνώσεως διά τό ΝΑΤΟ θά γίνῃ εἰς Ἄγκυραν ἀπό 9ης μέχρι 13ης τρέχοντος. Κατά τήν δημοσίαν συνεδρίασιν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου, παρακληθείς θά ὁμιλήσῃ μέ θέμα «Τό ΝΑΤΟ καί ἡ Μεσόγειος», ὁ πρώην ἐν Ἀγκύρᾳ πρέσβυς κ. Γ. Πεσματζόγλου. Τόν Ἑλληνικόν Σύλλογον Ἀτλαντικοῦ Συμφώνου θά ἀντιπροσωπεύσουν μεταβαίνοντες εἰς Ἄγκυραν ὁ πρόεδρος αὐτοῦ, ναύαρχος κ. Κ. Ἀλεξανδρῆς καί ὁ ἀντιπρόεδρος, πρύτανις τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν, καθηγητής Σ. Καλογερόπουλος-Στράτης.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»