Σάββατον, 7 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ!

«Ὁ σέρ Οὐΐνστων Τσῶρτσιλ ἀνεχώρησε σήμερον ἀεροπορικῶς διά Μόντε Κάρλο, ὅπως ἐπιβιβασθῇ τῆς θαλαμηγοῦ “Χριστῖνα” τοῦ κ. Ὠνάση, διά κρουαζιέρα τριῶν ἑβδομάδων ἀνά τήν Μεσόγειον. Ὁ παλαίμαχος πολιτικός, συνοδεύεται ἀπό τρεῖς γραμματεῖς καί τόν ἰδιαίτερον σωματοφύλακά του». Καλά ὁ σωματοφύλαξ. Τούς τρεῖς, ὅμως, γραμματεῖς τί τούς θέλει;… Τά πολεμικά Ἀπομνημονεύματά του, τά ἔχει ἐκδώσει πλέον, καί συνεπῶς, οἱ τρεῖς γραμματεῖς εἶναι περιττοί –ἐκτός ἐάν σκοπεύῃ νά προσθέσῃ τώρα, κανένα συμπληρωματικόν κεφάλαιον, περιγράφον τήν πολιορκίαν τῆς Κάλλας ὑπό τοῦ κ. Ὠνάση καί τήν ἡρωικήν ἔξοδον τοῦ ἀτυχοῦς Μενεγκίνι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ «ΕΛΛΑΣ» ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἀνεκοινώθη, ὅτι τήν 5ην πρωινήν προσήραξε, παρά τό ἀκρωτήριον Σουλμενίκο Κορινθιακοῦ, 7 χιλιόμετρα ἔξω τοῦ Αἰγίου, τό ἐπιβατηγόν «ΕΛΛΑΣ» μέ περιηγητάς. Εἰς βοήθειάν του ἔσπευσε τό ναυαγοσωστικόν «Μαρία Μάτσα». Οὐδείς κίνδυνος ὑπάρχει τόσον διά τό πλήρωμα, ὅσον διά τό σκάφος. Τό «ΕΛΛΑΣ» προήρχετο ἀπό τήν Χάϊφαν, ἐκτελεῖ δέ περίπλουν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ