Σάββατον, 7 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΣΤΙ

«Αἱ τουρκικαί ἐφημερίδες διαφημίζουν νέαν ἔκδοσιν εἰς τήν Τουρκικήν ἀποσπασμάτων ἀπό τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσσειαν, κατά μετάφρασιν τοῦ κ. Γιασάρ Ναμπῆ. Εἰς τό ἐκδοθέν ἔργον προστίθενται βιογραφικαί σημειώσεις περί Ὁμήρου καί κριτική ἐπί τοῦ ἔργου του». Ἀσφαλῶς αἱ βιογραφικαί σημειώσεις θά ἀναφέρουν, ὅτι ὁ Ὅμηρος εἶναι Τοῦρκος! Ἴσως, μάλιστα, νά προσθέτουν, ὅτι ἀπόγονός του ἦτο ἐκεῖνος ὁ… Ὀμέρ πασσᾶς, ὁ σουβλίσας τόν Ἀθανάσιον Διάκον.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, τήν 15ην τρέχοντος, θά λειτουργήσουν τά φωτεινά σήματα εἰς διαφόρους διασταυρώσεις ὁδῶν, ἤτοι Ἑρμοῦ – Ἁγίων Ἀσωμάτων, Ἀθηνῶν – Θηβῶν, Ἱερᾶς ὁδοῦ – Θηβῶν, Ἱερᾶς ὁδοῦ – Κηφισσοῦ, Πέτρου Ράλλη – Θηβῶν, Πέτρου Ράλλη – Κηφισσοῦ, Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου – Μακρυγιάννη, διαβάσεις πεζῶν εἰς εἴσοδον Γηροκομείου κ.λ.π.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923