Σάββατον, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΗΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ἡ ἐφημερίς “Τάϊγκερ Στάνταρδ” γράφει, ὅτι οἱ κάτοικοι χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κουάν-Τούγκ ἐξηγέρθησαν κατά τῆς κινεζικῆς κομμουνιστικῆς πολιτοφυλακῆς, μόλις ἐκυκλοφόρησαν φῆμαι περί εἰσβολῆς τῶν ἐθνικιστικῶν Κινεζικῶν δυνάμεων. Οἱ χωρικοί συνῆψαν μάχας εἰς τάς ὀδούς, χρησιμοποιοῦντες μαχαίρας καί ρόπαλα. Κατά τάς συγκρούσεις, οἱ χωρικοί ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τροφίμων». Καί μόνον, δηλαδή, ἐπί τῇ ἁπλῇ φήμῃ τῆς ἐθνικιστικῆς εἰσβολῆς, οἱ πειναλέοι Κινέζοι χωρικοί ἐξηγέρθησαν κατά τῶν ἐρυθρῶν τυράννων των! Ἀλλ’ ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μετ’ ὀλίγους ἀκόμη μῆνας λιμοῦ, θά ἐπαναστατήσουν καί ….ἄνευ φήμης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ ἔκδοσις πιστοποιητικῶν ποινικοῦ μητρώου, θά γίνεται ἐφεξῆς ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως μέ σχετικόν διάταγμα. Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐστεγάζετο εἰς τό κτίριον τοῦ Ἀρσακείου, θά χορηγῇ πιστοποιητικά ποινικοῦ μητρώου μόνον διά τούς ἀλλοδαπούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, οἱ τακτικοί ἐφημέριοι οἱ ὑπηρετοῦντες συγχρόνως καί εἰς τήν δημοτικήν ἐκπαίδευσιν, λαμβάνουν πλήρως τάς ἀποδοχάς τῆς ἐφημεριακῆς των θέσεως.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ