Σάββατον, 7 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΗΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ἡ ἐφημερίς “Τάϊγκερ Στάνταρδ” γράφει, ὅτι οἱ κάτοικοι χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κουάν-Τούγκ ἐξηγέρθησαν κατά τῆς κινεζικῆς κομμουνιστικῆς πολιτοφυλακῆς, μόλις ἐκυκλοφόρησαν φῆμαι περί εἰσβολῆς τῶν ἐθνικιστικῶν Κινεζικῶν δυνάμεων. Οἱ χωρικοί συνῆψαν μάχας εἰς τάς ὀδούς, χρησιμοποιοῦντες μαχαίρας καί ρόπαλα. Κατά τάς συγκρούσεις, οἱ χωρικοί ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τροφίμων». Καί μόνον, δηλαδή, ἐπί τῇ ἁπλῇ φήμῃ τῆς ἐθνικιστικῆς εἰσβολῆς, οἱ πειναλέοι Κινέζοι χωρικοί ἐξηγέρθησαν κατά τῶν ἐρυθρῶν τυράννων των! Ἀλλ’ ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μετ’ ὀλίγους ἀκόμη μῆνας λιμοῦ, θά ἐπαναστατήσουν καί ….ἄνευ φήμης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ ἔκδοσις πιστοποιητικῶν ποινικοῦ μητρώου, θά γίνεται ἐφεξῆς ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως μέ σχετικόν διάταγμα. Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐστεγάζετο εἰς τό κτίριον τοῦ Ἀρσακείου, θά χορηγῇ πιστοποιητικά ποινικοῦ μητρώου μόνον διά τούς ἀλλοδαπούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, οἱ τακτικοί ἐφημέριοι οἱ ὑπηρετοῦντες συγχρόνως καί εἰς τήν δημοτικήν ἐκπαίδευσιν, λαμβάνουν πλήρως τάς ἀποδοχάς τῆς ἐφημεριακῆς των θέσεως.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος