Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐκεῖ συνεδρίασιν τοῦ περιλαλήτου «κονσόρτσιουμ»: «Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ “Κονσόρτσιουμ” δέν εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι διά τήν λῆψιν ἀποφάσεως… Κατά πληροφορίας, δοθείσας ἐξ ὡρισμένων ξένων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Κονσόρτσιουμ, ἡ ἀνάπτυξις τοῦ αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ὁποίαν προέβη ὁ Ὑφυπ. Συντονισμοῦ κ. Μποῦτος ἐνεποίησεν ἐξαιρετικήν ἐντύπωσιν εἰς τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, πού τόν συνεχάρησαν». Μέ ἄλλας λέξεις, ἀντί δολλαρίων, ἡ Ἑλλάς εἰσέπραξε… συγχαρητήρια διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ αἰτήματός της! Φαντάζεται δέ κανείς τί θά ἦτο αὐτή ἡ ἀνάπτυξις, ἀφοῦ τήν ἔκαμεν ὁ νεαρός κύριος, πού ἔλεγε προεκλογικῶς, ὅτι ἡ Ἀναπροσαρμογή τῆς δραχμῆς ὑπῆρξε… καταστροφή διά τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἐδόθη ἐντολή πρός τούς διευθυντάς τῶν δημοσίων ταμείων, ὅπως ἐφαρμόζουν ἀπαρεγκλίτως τήν διάταξιν ἡ ὁποία προβλέπει τήν παρακράτησιν ἐκ τῶν τακτικῶν ἐσόδων ἑκάστης κοινότητος ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρός τάς ἀποδοχάς ἑνός τριμήνου τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, πρός τόν σκοπόν ἐξασφαλίσεως τῆς κανονικῆς καταβολῆς τῶν ἀποδοχῶν τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων. Εἰς τήν σχετικήν ἐγκύκλιον διευκρινίζεται ὅτι τό μέτρον ἀφορᾶ μόνον τάς ἀποδοχάς τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων καί συνεπῶς ἐκ τῶν ἐσόδων τῶν δήμων οὐδεμία παρακράτησις θά γίνεται.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!