Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐκεῖ συνεδρίασιν τοῦ περιλαλήτου «κονσόρτσιουμ»: «Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ “Κονσόρτσιουμ” δέν εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι διά τήν λῆψιν ἀποφάσεως… Κατά πληροφορίας, δοθείσας ἐξ ὡρισμένων ξένων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Κονσόρτσιουμ, ἡ ἀνάπτυξις τοῦ αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ὁποίαν προέβη ὁ Ὑφυπ. Συντονισμοῦ κ. Μποῦτος ἐνεποίησεν ἐξαιρετικήν ἐντύπωσιν εἰς τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, πού τόν συνεχάρησαν». Μέ ἄλλας λέξεις, ἀντί δολλαρίων, ἡ Ἑλλάς εἰσέπραξε… συγχαρητήρια διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ αἰτήματός της! Φαντάζεται δέ κανείς τί θά ἦτο αὐτή ἡ ἀνάπτυξις, ἀφοῦ τήν ἔκαμεν ὁ νεαρός κύριος, πού ἔλεγε προεκλογικῶς, ὅτι ἡ Ἀναπροσαρμογή τῆς δραχμῆς ὑπῆρξε… καταστροφή διά τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἐδόθη ἐντολή πρός τούς διευθυντάς τῶν δημοσίων ταμείων, ὅπως ἐφαρμόζουν ἀπαρεγκλίτως τήν διάταξιν ἡ ὁποία προβλέπει τήν παρακράτησιν ἐκ τῶν τακτικῶν ἐσόδων ἑκάστης κοινότητος ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρός τάς ἀποδοχάς ἑνός τριμήνου τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, πρός τόν σκοπόν ἐξασφαλίσεως τῆς κανονικῆς καταβολῆς τῶν ἀποδοχῶν τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων. Εἰς τήν σχετικήν ἐγκύκλιον διευκρινίζεται ὅτι τό μέτρον ἀφορᾶ μόνον τάς ἀποδοχάς τῶν κοινοτικῶν ὑπαλλήλων καί συνεπῶς ἐκ τῶν ἐσόδων τῶν δήμων οὐδεμία παρακράτησις θά γίνεται.

Απόψεις

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ