Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟ-ΔΙΚΙΑ!

«Εἰς τό χωρίον Μάνεσι, ὁ Χρ. Γ., ἐκ Τρίκορφου ἐδήχθη ὑπό τοῦ ὄνου του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπέκοψε τό ἀριστερόν αὐτί, ἐκδικούμενο διότι ἀνέκοψε τάς ἐρωτοτροπίας τοῦ μετά θηλυκοῦ ὄνου». Ἕως τώρα, ἡ ἀποκοπή τοῦ αὐτιοῦ ἀπετέλει τήν κοινοτέραν ἐκδίκησιν τῶν Νεοελλήνων μεταξύ των: Τώρα, ὅμως ἤρχισαν νά τούς μιμοῦνται καί τά ζῶα… αὐτοδικοῦντα ὡς οἱ κύριοί των. Προφανῶς, δέν ἐννοοῦν ν’ ἀφήσουν εἰς τούς ἀνθρώπους τό δεῖγμα αὐτό τῆς γαϊδουριᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ

Αὔριον ὀργανοῦται εἰς τήν Καρδίτσαν κτηνοτροφική καί ἱππική ἔκθεσις, κατά τήν ὁποία θά βραβευθοῦν τά καλλίτερα παραγωγικά ζῶα. Ἡ ἔκθεσις θά λειτουργήσῃ ἐπί τριήμερον.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τήν Δευτέραν θά ἐκτελεσθοῦν πυρά, ὑπό πλοίων τοῦ στόλου, εἰς τήν περιοχήν Βορείας ἄκρας Χόνδρος.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος