Σάββατον, 6 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
H ΔΙΑΦΟΡΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Γρεβενῶν: «Λόγῳ τῆς ἀθρόας μεταναστεύσεως καί τῆς ἐλλείψεως ἐργατικῶν χειρῶν κινδυνεύει ἡ γεωργική παραγωγή τῶν Γρεβενῶν νά παραμείνῃ ἀσυγκόμιστος. Ὡρισμένα χωρία τῆς περιοχῆς ἔχουν μεταβληθῇ εἰς γηροκομεῖα, διότι παραμένουν εἰς αὐτά μόνον ὑπερήλικες». Καί, οὕτω, ἠμπορεῖ ἡ Εὐημερία νά καυχηθῇ ὅτι ἐπέτυχε πλήρως τοῦ σκοποῦ της. Εἶναι τόσα τά ἀγαθά τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νά μήν τούς χρειάζεται κάν… ἡ συγκομιδή τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς!… Μέ τήν διαφοράν, ὅτι οἱ Ἕλληνες πού μετηνάστευσαν θά τρώγουν ἐκ τοῦ μόχθου τῆς ἐργασίας των, ἐνῷ οἱ Ἕλληνες πού ἀπομένουν ἐδῶ, δέν θά τρώγουν σχεδόν τίποτε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ
ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΗΠΑ

Τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης τῶν Ἡν. Πολιτειῶν ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι καταρτίζει σχέδια διά τήν ἐκπαίδευσιν ἀξιωματικῶν τῶν προσφάτων καταστάντων ἀνεξαρτήτων Ἀφρικανικῶν χωρῶν. Τό πρόγραμμα στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἀφρικανῶν ἀξιωματικῶν θά πραγματοποιῆται εἰς Ἀμερικανικάς στρατιωτικάς βάσεις καί εἰς Πανεπιστήμια τῶν Ἡν. Πολιτειῶν. Τό πρῶτον κλιμάκιον τῶν ἀξιωματικῶν αὐτῶν θά προέρχεται ἐκ Τυνησίας, Νιγηρίας καί Λιβερίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.