Σάββατον, 6 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
H ΔΙΑΦΟΡΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Γρεβενῶν: «Λόγῳ τῆς ἀθρόας μεταναστεύσεως καί τῆς ἐλλείψεως ἐργατικῶν χειρῶν κινδυνεύει ἡ γεωργική παραγωγή τῶν Γρεβενῶν νά παραμείνῃ ἀσυγκόμιστος. Ὡρισμένα χωρία τῆς περιοχῆς ἔχουν μεταβληθῇ εἰς γηροκομεῖα, διότι παραμένουν εἰς αὐτά μόνον ὑπερήλικες». Καί, οὕτω, ἠμπορεῖ ἡ Εὐημερία νά καυχηθῇ ὅτι ἐπέτυχε πλήρως τοῦ σκοποῦ της. Εἶναι τόσα τά ἀγαθά τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νά μήν τούς χρειάζεται κάν… ἡ συγκομιδή τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς!… Μέ τήν διαφοράν, ὅτι οἱ Ἕλληνες πού μετηνάστευσαν θά τρώγουν ἐκ τοῦ μόχθου τῆς ἐργασίας των, ἐνῷ οἱ Ἕλληνες πού ἀπομένουν ἐδῶ, δέν θά τρώγουν σχεδόν τίποτε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ
ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΗΠΑ

Τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης τῶν Ἡν. Πολιτειῶν ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι καταρτίζει σχέδια διά τήν ἐκπαίδευσιν ἀξιωματικῶν τῶν προσφάτων καταστάντων ἀνεξαρτήτων Ἀφρικανικῶν χωρῶν. Τό πρόγραμμα στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἀφρικανῶν ἀξιωματικῶν θά πραγματοποιῆται εἰς Ἀμερικανικάς στρατιωτικάς βάσεις καί εἰς Πανεπιστήμια τῶν Ἡν. Πολιτειῶν. Τό πρῶτον κλιμάκιον τῶν ἀξιωματικῶν αὐτῶν θά προέρχεται ἐκ Τυνησίας, Νιγηρίας καί Λιβερίας.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ