Σάββατον, 6 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΗΘΕΝ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«Ὅλαι αἱ μέχρι στιγμῆς ἐνδείξεις ὁδηγοῦν εἰς τό συμπέρασμα ὅτι τό νέον ἐκλογικόν σύστημα θά εἶναι μία “μορφή” ἐνισχυμένης ἀναλογικῆς. Τό σύστημα τοῦτο θά ἐπιδιωχθῇ νά παρουσιασθῇ ὡς ὑπερκομματική προσφορά τῆς “Ὑπηρεσιακῆς”. Ἀλλά τί σημαίνει αὐτή ἡ “ὑπερκομματική προσφορά”;» Μία ὑπηρεσιακή κυβέρνησις ὑποτίθεται, ὅτι δέν ἔχει δικαίωμα νά κάμνῃ… μποναμᾶδες –ἰδίως ὅταν, ἀντί νά εἶναι ὑπερκομματική, ἀποτελεῖ μεταμφίεσιν ἑνός κόμματος! …Ὑπό τάς συνθήκας αὐτάς, ἡ προσφορά της δέν εἶναι παρά Δούρειος Ἵππος –ὄχι, ὅμως, τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά τῶν… Τρώων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Δ.Α.

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὅτι, ἀπό τῆς προσεχοῦς Δευτέρας, ἄρχονται αἱ ἐγγραφαί κοριτσιῶν ἀπόρων δημοτῶν τοῦ δήμου Ἀθηναίων, 12-16 ἐτῶν, διά τήν συμμετοχήν των εἰς τήν β΄ περίοδον τῶν δημοτικῶν κατασκηνώσεων εἰς Ἅγιον Ἀνδρέαν. Αἱ ἐγγραφαί θά γίνωνται εἰς τό Δημαρχεῖον, καθημερινῶς, 5-8 μ.μ., ἡ δέ ἰατρική ἐξέτασις τῶν κοριτσιῶν θά γίνεται εἰς τά δημοτικά ἰατρεῖα τοῦ Ψυρρῆ καί τῆς Κυψέλης.

* Ἐπειδή ἡ 7η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 6ης Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ