ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 6 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΗΘΕΝ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«Ὅλαι αἱ μέχρι στιγμῆς ἐνδείξεις ὁδηγοῦν εἰς τό συμπέρασμα ὅτι τό νέον ἐκλογικόν σύστημα θά εἶναι μία “μορφή” ἐνισχυμένης ἀναλογικῆς. Τό σύστημα τοῦτο θά ἐπιδιωχθῇ νά παρουσιασθῇ ὡς ὑπερκομματική προσφορά τῆς “Ὑπηρεσιακῆς”. Ἀλλά τί σημαίνει αὐτή ἡ “ὑπερκομματική προσφορά”;» Μία ὑπηρεσιακή κυβέρνησις ὑποτίθεται, ὅτι δέν ἔχει δικαίωμα νά κάμνῃ… μποναμᾶδες –ἰδίως ὅταν, ἀντί νά εἶναι ὑπερκομματική, ἀποτελεῖ μεταμφίεσιν ἑνός κόμματος! …Ὑπό τάς συνθήκας αὐτάς, ἡ προσφορά της δέν εἶναι παρά Δούρειος Ἵππος –ὄχι, ὅμως, τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά τῶν… Τρώων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Δ.Α.

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὅτι, ἀπό τῆς προσεχοῦς Δευτέρας, ἄρχονται αἱ ἐγγραφαί κοριτσιῶν ἀπόρων δημοτῶν τοῦ δήμου Ἀθηναίων, 12-16 ἐτῶν, διά τήν συμμετοχήν των εἰς τήν β΄ περίοδον τῶν δημοτικῶν κατασκηνώσεων εἰς Ἅγιον Ἀνδρέαν. Αἱ ἐγγραφαί θά γίνωνται εἰς τό Δημαρχεῖον, καθημερινῶς, 5-8 μ.μ., ἡ δέ ἰατρική ἐξέτασις τῶν κοριτσιῶν θά γίνεται εἰς τά δημοτικά ἰατρεῖα τοῦ Ψυρρῆ καί τῆς Κυψέλης.

* Ἐπειδή ἡ 7η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 6ης Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.