Σάββατον, 6 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΡΟΥΜΑΝ

«Ὁ τέως Πρόεδρος Τρούμαν ἐδήλωσεν ὅτι λυπεῖται διότι, διά λόγους ὑγείας, ἀρνεῖται νά μεταβῇ εἰς Ἀθήνας καί νά παραστῇ εἰς τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος του, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρεται ὑπό τῆς “Ἀχέπα”. Εἰς τήν ματαίωσιν τῆς ἐπισκέψεως εἰκάζεται ὅτι συντρέχουν λόγοι πολιτικῆς φύσεως». Ἀλλά εἶναι, πράγματι, «πολιτικοί» οἱ λόγοι; Ἤ μήπως ὁ κ. Τρούμαν ἔμαθεν ὅτι δέν ὑπάρχει εἰς τήν Ἑλλάδα ἀνδριάς τοῦ Γεωργίου Β΄ ἤ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, καί ᾐσθάνθη ἐντροπήν, διά τήν δουλικήν κολακείαν τῶν δῆθεν φίλων του, προτιμήσας νά μή ἔλθῃ καθόλου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ἤρχισαν ἀπό σήμερον εἰς Μεσολόγγιον αἱ ἑορταί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐξόδου τῆς φρουρᾶς τῆς πόλεως κατά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Εἰς τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ αὔριον θά παραστοῦν οἱ βασιλεῖς, ὁ κ. ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί ὁ κ. ὑφυπουργός Γεωργίας, ὁ ὁποῖος θά ἐκφωνήσῃ καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας. Ὡς ἀντιπρόσωπος, ἐξ ἄλλου, τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου θά παραστῇ ὁ καθηγητής κ. Φ. Λοΐζος ὅστις καί θά καταθέσῃ στέφανον.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ