Σάββατον, 6 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΡΟΥΜΑΝ

«Ὁ τέως Πρόεδρος Τρούμαν ἐδήλωσεν ὅτι λυπεῖται διότι, διά λόγους ὑγείας, ἀρνεῖται νά μεταβῇ εἰς Ἀθήνας καί νά παραστῇ εἰς τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος του, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρεται ὑπό τῆς “Ἀχέπα”. Εἰς τήν ματαίωσιν τῆς ἐπισκέψεως εἰκάζεται ὅτι συντρέχουν λόγοι πολιτικῆς φύσεως». Ἀλλά εἶναι, πράγματι, «πολιτικοί» οἱ λόγοι; Ἤ μήπως ὁ κ. Τρούμαν ἔμαθεν ὅτι δέν ὑπάρχει εἰς τήν Ἑλλάδα ἀνδριάς τοῦ Γεωργίου Β΄ ἤ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, καί ᾐσθάνθη ἐντροπήν, διά τήν δουλικήν κολακείαν τῶν δῆθεν φίλων του, προτιμήσας νά μή ἔλθῃ καθόλου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ἤρχισαν ἀπό σήμερον εἰς Μεσολόγγιον αἱ ἑορταί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐξόδου τῆς φρουρᾶς τῆς πόλεως κατά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Εἰς τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ αὔριον θά παραστοῦν οἱ βασιλεῖς, ὁ κ. ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί ὁ κ. ὑφυπουργός Γεωργίας, ὁ ὁποῖος θά ἐκφωνήσῃ καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας. Ὡς ἀντιπρόσωπος, ἐξ ἄλλου, τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου θά παραστῇ ὁ καθηγητής κ. Φ. Λοΐζος ὅστις καί θά καταθέσῃ στέφανον.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ