Σάββατον, 6 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΤΥΧΗΡΟΙ!

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: «Περί τά 50 χρυσᾶ ὡρολόγια ἐμοίρασεν ὁ βασιλεύς Σαούδ εἰς τό προσωπικόν καί τόν διευθυντήν τοῦ ξενοδοχείου “Νεγκρέσκο” εἰς Νίκαιαν, προτοῦ ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν εἰς Παρισίους». Πρέπει νά θεωροῦν ἑαυτούς πολύ τυχηρούς οἱ ἐν λόγῳ ὑπάλληλοι τοῦ ξενοδοχείου τῆς Νίκαιας: Ὡς γνωστόν, ὁ Σαούδ ὀλίγον ἔλειψε νά ἀποθάνῃ εἰς αὐτό τό ξενοδοχεῖον, καί συνεπῶς, ἐπρόλαβαν τά ὡρολόγια στάς… 12 παρά 5!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΟΝ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς). –

Ὑπό τῆς Σχολῆς Νομικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπεφασίσθη ὅπως ἀπό τοῦ προσεχοῦς πανεπιστημιακοῦ ἔτους ἀρχίσῃ ἡ λειτουργία τμήματος μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῶν κλάδων ἰδιωτικοῦ δικαίου καί οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν μέ διάρκειαν φοιτήσεως δύο ἐτῶν.

* Ἐπειδή ἡ 7η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 6ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ