Σάββατον, 6 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΤΥΧΗΡΟΙ!

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: «Περί τά 50 χρυσᾶ ὡρολόγια ἐμοίρασεν ὁ βασιλεύς Σαούδ εἰς τό προσωπικόν καί τόν διευθυντήν τοῦ ξενοδοχείου “Νεγκρέσκο” εἰς Νίκαιαν, προτοῦ ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν εἰς Παρισίους». Πρέπει νά θεωροῦν ἑαυτούς πολύ τυχηρούς οἱ ἐν λόγῳ ὑπάλληλοι τοῦ ξενοδοχείου τῆς Νίκαιας: Ὡς γνωστόν, ὁ Σαούδ ὀλίγον ἔλειψε νά ἀποθάνῃ εἰς αὐτό τό ξενοδοχεῖον, καί συνεπῶς, ἐπρόλαβαν τά ὡρολόγια στάς… 12 παρά 5!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΟΝ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς). –

Ὑπό τῆς Σχολῆς Νομικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπεφασίσθη ὅπως ἀπό τοῦ προσεχοῦς πανεπιστημιακοῦ ἔτους ἀρχίσῃ ἡ λειτουργία τμήματος μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῶν κλάδων ἰδιωτικοῦ δικαίου καί οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν μέ διάρκειαν φοιτήσεως δύο ἐτῶν.

* Ἐπειδή ἡ 7η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 6ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ