Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΤΑΤΑΡΩΝ

Ὁ Τοῦρκος συνταγματάρχης Ἀλῆ Μπουλγκάν, ἐπί κεφαλῆς στρατιωτικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, ἔσπευσε νά δηλώσῃ: «Ἤλθομεν εἰς τήν πρασίνην Κύπρον πού ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μητρός πατρίδος διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τούς ἀδελφούς μας. Εἰς τήν θυγατέρα τῆς Τουρκίας οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὡς ξένοι, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν πόδα ἐπ’ αὐτῆς». Ὥστε ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ θυγατέρα τῶν Τατάρων καί τῶν Μογγόλων τοῦ Τουρκεστάν!… Ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἐπέπρωτο νά μεταβληθῇ εἰς κλωτσοσκούφι, ἔχει δίκαιον ὁ οἰκτρός ἀρχηγός τῶν Τούρκων ποδοσφαιριστῶν νά τήν ποδοπατῇ καί αὐτός ἀτιμωρητί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὅτι κατά τήν διαταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκλογοδικείου ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν τήν 13ην Μαΐου εἰς τήν περιφέρειαν Φθιώτιδος, δικαιοῦνται ψήφου πάντες οἱ ἐγγραφέντες εἰς τάς εἰδικάς καταστάσεις στρατιωτικοί καί δημόσιοι ὑπάλληλοι διά τάς ἐκλογάς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν, ἄν οὗτοι κατοικοῦν εἰς ἀπόστασιν μέχρι 50 χιλιομέτρων ἀπό τοῦ ἐκλογικοῦ τμήματος ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσέλθουν εἰς τήν ψηφοφορίαν.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ