Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΤΑΤΑΡΩΝ

Ὁ Τοῦρκος συνταγματάρχης Ἀλῆ Μπουλγκάν, ἐπί κεφαλῆς στρατιωτικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, ἔσπευσε νά δηλώσῃ: «Ἤλθομεν εἰς τήν πρασίνην Κύπρον πού ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μητρός πατρίδος διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τούς ἀδελφούς μας. Εἰς τήν θυγατέρα τῆς Τουρκίας οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὡς ξένοι, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν πόδα ἐπ’ αὐτῆς». Ὥστε ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ θυγατέρα τῶν Τατάρων καί τῶν Μογγόλων τοῦ Τουρκεστάν!… Ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἐπέπρωτο νά μεταβληθῇ εἰς κλωτσοσκούφι, ἔχει δίκαιον ὁ οἰκτρός ἀρχηγός τῶν Τούρκων ποδοσφαιριστῶν νά τήν ποδοπατῇ καί αὐτός ἀτιμωρητί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὅτι κατά τήν διαταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκλογοδικείου ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν τήν 13ην Μαΐου εἰς τήν περιφέρειαν Φθιώτιδος, δικαιοῦνται ψήφου πάντες οἱ ἐγγραφέντες εἰς τάς εἰδικάς καταστάσεις στρατιωτικοί καί δημόσιοι ὑπάλληλοι διά τάς ἐκλογάς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν, ἄν οὗτοι κατοικοῦν εἰς ἀπόστασιν μέχρι 50 χιλιομέτρων ἀπό τοῦ ἐκλογικοῦ τμήματος ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσέλθουν εἰς τήν ψηφοφορίαν.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.