ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΤΑΤΑΡΩΝ

Ὁ Τοῦρκος συνταγματάρχης Ἀλῆ Μπουλγκάν, ἐπί κεφαλῆς στρατιωτικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, ἔσπευσε νά δηλώσῃ: «Ἤλθομεν εἰς τήν πρασίνην Κύπρον πού ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μητρός πατρίδος διά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μέ τούς ἀδελφούς μας. Εἰς τήν θυγατέρα τῆς Τουρκίας οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὡς ξένοι, ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν πόδα ἐπ’ αὐτῆς». Ὥστε ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ θυγατέρα τῶν Τατάρων καί τῶν Μογγόλων τοῦ Τουρκεστάν!… Ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Ἐλευθερία τῶν Κυπρίων ἐπέπρωτο νά μεταβληθῇ εἰς κλωτσοσκούφι, ἔχει δίκαιον ὁ οἰκτρός ἀρχηγός τῶν Τούρκων ποδοσφαιριστῶν νά τήν ποδοπατῇ καί αὐτός ἀτιμωρητί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὅτι κατά τήν διαταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκλογοδικείου ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν τήν 13ην Μαΐου εἰς τήν περιφέρειαν Φθιώτιδος, δικαιοῦνται ψήφου πάντες οἱ ἐγγραφέντες εἰς τάς εἰδικάς καταστάσεις στρατιωτικοί καί δημόσιοι ὑπάλληλοι διά τάς ἐκλογάς τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1961. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν, ἄν οὗτοι κατοικοῦν εἰς ἀπόστασιν μέχρι 50 χιλιομέτρων ἀπό τοῦ ἐκλογικοῦ τμήματος ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσέλθουν εἰς τήν ψηφοφορίαν.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!