ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η… «ΝΕΑ ΒΑΣΙΣ»!…

Ἡ Κυβέρνησις ἀνεκοίνωσεν, ὅτι τό θέμα τῆς βοηθείας ἐκ τοῦ ΝΑΤΟ πρόκειται νά τεθῇ ἐπί «νέας βάσεως»!… Ἡ «νέα βάσις» συνιστᾶται εἰς τήν προβολήν τοῦ δίσκου τῆς ἐπαιτείας εὐθέως πρός τούς Γερμανούς, τῶν ὁποίων, ὡς εἶχε δηλώσει ὑπερηφάνως πρό διετίας ὁ κ. Τοσίτσας δέν θά ἐδεχόμεθα ποτέ τήν βοήθειαν!… Μέ ἄλλους λόγους ἡ «νέα βάσις» εἶναι πολύ παλαιά. Ἀλλά τώρα, εἴμεθα ἕτοιμοι νά τήν δεχθῶμεν, ἐν ὀνόματι τῆς… Ἐντίμου Πενίας μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ «ΥΠΑΡΞΙΣΤΟΥ»

Ἀπό τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξηφανίσθη καί καταζητεῖται ἤδη ὑπό τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Αὐστριακός «ὑπαρξιστής» Ἄλφρεδ Λάντζεκερ, ὁ ὁποῖος, ἀφιχθείς ἐκ Τουρκίας, διέμενεν εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σαρρῆ, τῆς συνοικίας Ψυρρῆ, εἰς τήν «παράγκα» τοῦ γνωστοῦ Ἕλληνος «ὑπαρξιστοῦ» Σίμου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ