Σάββατον, 5 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η… «ΝΕΑ ΒΑΣΙΣ»!…

Ἡ Κυβέρνησις ἀνεκοίνωσεν, ὅτι τό θέμα τῆς βοηθείας ἐκ τοῦ ΝΑΤΟ πρόκειται νά τεθῇ ἐπί «νέας βάσεως»!… Ἡ «νέα βάσις» συνιστᾶται εἰς τήν προβολήν τοῦ δίσκου τῆς ἐπαιτείας εὐθέως πρός τούς Γερμανούς, τῶν ὁποίων, ὡς εἶχε δηλώσει ὑπερηφάνως πρό διετίας ὁ κ. Τοσίτσας δέν θά ἐδεχόμεθα ποτέ τήν βοήθειαν!… Μέ ἄλλους λόγους ἡ «νέα βάσις» εἶναι πολύ παλαιά. Ἀλλά τώρα, εἴμεθα ἕτοιμοι νά τήν δεχθῶμεν, ἐν ὀνόματι τῆς… Ἐντίμου Πενίας μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ «ΥΠΑΡΞΙΣΤΟΥ»

Ἀπό τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἐξηφανίσθη καί καταζητεῖται ἤδη ὑπό τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Αὐστριακός «ὑπαρξιστής» Ἄλφρεδ Λάντζεκερ, ὁ ὁποῖος, ἀφιχθείς ἐκ Τουρκίας, διέμενεν εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σαρρῆ, τῆς συνοικίας Ψυρρῆ, εἰς τήν «παράγκα» τοῦ γνωστοῦ Ἕλληνος «ὑπαρξιστοῦ» Σίμου.

Απόψεις

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.