ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον 5 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΕΚΟΡ ΞΥΛΟΔΑΡΜΩΝ

«Ἐντός μίας ἡμέρας, εἰς τό Τορῖνον παρουσιάσθησαν εἰς τά νοσοκομεῖα τῆς πόλεως 13 γυναῖκες μέ καταφανῆ αἱματώματα καί μαυρισμένα μάτια ἀπό τῇς γροθιές τῶν συζύγων των, ἐπάνω εἰς συνήθεις οἰκογενειακούς καυγάδες. Εἰς 10 ἀπό τά θύματα τῆς “συζυγικῆς τρυφερότητος” οἱ ἰατροί συνέστησαν θεραπείαν 2 ἤ 3 ἡμερῶν. Αἱ ὑπόλοιποι ἐστάλησαν εἰς κλινικήν». Φαίνεται ὅτι οἱ Τορινέζοι ἀκολουθοῦν τήν Ρωσσικήν λαϊκήν συνταγήν: «Τήν γυναῖκά σου καί τό χαλί σου νά τά κτυπᾶς μία φορά τήν ἑβδομάδα, τοὐλάχιστον». Μέ τήν διαφοράν, ὅμως, ὅτι τό χαλί δέν πηγαίνει, κατόπιν, εἰς τό Νοσοκομεῖον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Ἡ Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις (Π.Ο.Ε.) ἀπηύθυνε θερμήν ἔκκλησιν πρός ὅλα ἀδιακρίτως τά πολιτικά κόμματα ὅπως εἰς τούς ὑπό κατάρτισιν συνδυασμούς των περιλάβουν ὑποψηφίους ἐγνωσμένης ἀφοσιώσεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θρησκευομένους καί γενικῶς στερρῶς ἐχομένους τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῶν ἱερῶν μας παραδόσεων. Ἡ Ἕνωσις ζητεῖ νά ἀποκλεισθοῦν αὐστηρῶς, ἀπό τούς συνδυασμούς τῶν κομμάτων, οἱ ἄθρησκοι, οἱ αἱρετικοί, οἱ χιλιασταί, οἱ μασόνοι, οἱ οὑνίται, οἱ φιλοπαπικοί, οἱ προτεσταντίζοντες καί οἱ θρησκευτικῶς ἀδιάφοροι ἤ ἐπαμφοτερίζοντες καί μή καθορίζοντες σαφῶς τήν θέσιν των ἀπέναντι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῶν κατεργαζομένων ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς τήν διάβρωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923