ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 5 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΔΙΑ ΠΙΘΗΚΟΥΣ

«Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου κατεσκεύασαν τόν κινηματογράφον διά πιθήκους. Τά πρῶτα συμπεράσματα ἐκ τοῦ πειράματος εἶναι ὅτι οἱ πίθηκοι προτιμοῦν τόν κινηματογράφον ἀπό τήν προβολήν στατικῶν εἰκόνων, καί ἐνδιαφέρονται πολύ περισσότερον διά τίς ἱστορίες μέ πιθήκους παρά διά ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα». Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου θά ἐξεπλήσσοντο, ἀσφαλῶς, ἐάν ἤρχοντο εἰς τήν Ἑλλάδα: Θά ἔβλεπαν ταινίας αἱ ὁποῖαι, ἐνῷ δέν προορίζονται διά πιθήκους, πιθηκίζουν ἀφορήτως, ἀντιγράφουσαι τάς ξένας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Βιομηχανίας ἐνεκρίθησαν αἱ κάτωθι ἐξαγωγαί Ἑλληνικῶν ταινιῶν: Τῆς Ἄττικα Φίλμ «Μηδέν Πέντε» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἑταιρείας Κουρουνιώτη-Πετρολέκα «Φτώχεια καί Ἀριστοκρατία» καί «Συννεφιασμένη Κυριακή» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἰδίας ἑταιρείας «Ἡ Ἀθήνα τήν νύκτα» καί «Μεγάλη θυσία» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ΑΝΖΕΡΒΟΣ «Γλέντι, λεφτά καί Ἀγάπη» εἰς Δ. Γερμανίαν καί Καρατζοπούλου καί Σία «Μαρία Πενταγιώτισσα» εἰς Ἰσραήλ.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ