Σάββατον, 5 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΔΙΑ ΠΙΘΗΚΟΥΣ

«Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου κατεσκεύασαν τόν κινηματογράφον διά πιθήκους. Τά πρῶτα συμπεράσματα ἐκ τοῦ πειράματος εἶναι ὅτι οἱ πίθηκοι προτιμοῦν τόν κινηματογράφον ἀπό τήν προβολήν στατικῶν εἰκόνων, καί ἐνδιαφέρονται πολύ περισσότερον διά τίς ἱστορίες μέ πιθήκους παρά διά ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα». Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου θά ἐξεπλήσσοντο, ἀσφαλῶς, ἐάν ἤρχοντο εἰς τήν Ἑλλάδα: Θά ἔβλεπαν ταινίας αἱ ὁποῖαι, ἐνῷ δέν προορίζονται διά πιθήκους, πιθηκίζουν ἀφορήτως, ἀντιγράφουσαι τάς ξένας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Βιομηχανίας ἐνεκρίθησαν αἱ κάτωθι ἐξαγωγαί Ἑλληνικῶν ταινιῶν: Τῆς Ἄττικα Φίλμ «Μηδέν Πέντε» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἑταιρείας Κουρουνιώτη-Πετρολέκα «Φτώχεια καί Ἀριστοκρατία» καί «Συννεφιασμένη Κυριακή» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἰδίας ἑταιρείας «Ἡ Ἀθήνα τήν νύκτα» καί «Μεγάλη θυσία» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ΑΝΖΕΡΒΟΣ «Γλέντι, λεφτά καί Ἀγάπη» εἰς Δ. Γερμανίαν καί Καρατζοπούλου καί Σία «Μαρία Πενταγιώτισσα» εἰς Ἰσραήλ.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923