Σάββατον, 5 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΔΙΑ ΠΙΘΗΚΟΥΣ

«Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου κατεσκεύασαν τόν κινηματογράφον διά πιθήκους. Τά πρῶτα συμπεράσματα ἐκ τοῦ πειράματος εἶναι ὅτι οἱ πίθηκοι προτιμοῦν τόν κινηματογράφον ἀπό τήν προβολήν στατικῶν εἰκόνων, καί ἐνδιαφέρονται πολύ περισσότερον διά τίς ἱστορίες μέ πιθήκους παρά διά ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα». Οἱ ψυχολόγοι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου θά ἐξεπλήσσοντο, ἀσφαλῶς, ἐάν ἤρχοντο εἰς τήν Ἑλλάδα: Θά ἔβλεπαν ταινίας αἱ ὁποῖαι, ἐνῷ δέν προορίζονται διά πιθήκους, πιθηκίζουν ἀφορήτως, ἀντιγράφουσαι τάς ξένας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Βιομηχανίας ἐνεκρίθησαν αἱ κάτωθι ἐξαγωγαί Ἑλληνικῶν ταινιῶν: Τῆς Ἄττικα Φίλμ «Μηδέν Πέντε» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἑταιρείας Κουρουνιώτη-Πετρολέκα «Φτώχεια καί Ἀριστοκρατία» καί «Συννεφιασμένη Κυριακή» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ἰδίας ἑταιρείας «Ἡ Ἀθήνα τήν νύκτα» καί «Μεγάλη θυσία» εἰς Αὐστραλίαν, τῆς ΑΝΖΕΡΒΟΣ «Γλέντι, λεφτά καί Ἀγάπη» εἰς Δ. Γερμανίαν καί Καρατζοπούλου καί Σία «Μαρία Πενταγιώτισσα» εἰς Ἰσραήλ.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».