ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΝΕΦΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἀμερικανικῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας τό νέφος τῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων τῆς Σοβιετικῆς πυρηνικῆς ἐκρήξεως τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ἰσχύος μεγαλειτέρας τῶν 50 μεγατόννων, ἐκινεῖτο ταχέως χθές ὑπεράνω τοῦ Νοτίου Καναδᾶ.

Ὁ δρ. Ρόμπερτ Λίστ, διευθυντής τῆς ὑπηρεσίας ἐρευνῶν διά τήν ραδιενέργειαν τῆς ἀτμόσφαιρας, ἐδήλωσεν ὅτι τό νέφος ἐκινεῖτο μέ ταχύτητα 50-70 μιλίων τήν ὥραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΟΘΕΙΑ

Ἐγνώσθη ὅτι αἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου πρός τόν Ἑλληνικόν καί ξένον Τύπον περί τῆς νοθείας τῶν ἐκλογῶν θά γίνουν περί τό τέλος τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Αἱ ἀνακοινώσεις αὗται θά γίνουν διά δηλώσεων τοῦ κ. Παπανδρέου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν ὑποστάντων τήν βίαν ὑποψηφίων τοῦ Κέντρου καθώς καί τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν τήν νοθείαν χωρίς δυνατότητα ἐπεμβάσεως πρός ἐφαρμογήν νόμων.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.