Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΝΕΦΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἀμερικανικῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας τό νέφος τῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων τῆς Σοβιετικῆς πυρηνικῆς ἐκρήξεως τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ἰσχύος μεγαλειτέρας τῶν 50 μεγατόννων, ἐκινεῖτο ταχέως χθές ὑπεράνω τοῦ Νοτίου Καναδᾶ.

Ὁ δρ. Ρόμπερτ Λίστ, διευθυντής τῆς ὑπηρεσίας ἐρευνῶν διά τήν ραδιενέργειαν τῆς ἀτμόσφαιρας, ἐδήλωσεν ὅτι τό νέφος ἐκινεῖτο μέ ταχύτητα 50-70 μιλίων τήν ὥραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΟΘΕΙΑ

Ἐγνώσθη ὅτι αἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου πρός τόν Ἑλληνικόν καί ξένον Τύπον περί τῆς νοθείας τῶν ἐκλογῶν θά γίνουν περί τό τέλος τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Αἱ ἀνακοινώσεις αὗται θά γίνουν διά δηλώσεων τοῦ κ. Παπανδρέου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν ὑποστάντων τήν βίαν ὑποψηφίων τοῦ Κέντρου καθώς καί τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν τήν νοθείαν χωρίς δυνατότητα ἐπεμβάσεως πρός ἐφαρμογήν νόμων.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924