Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΝΕΦΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἀμερικανικῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας τό νέφος τῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων τῆς Σοβιετικῆς πυρηνικῆς ἐκρήξεως τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ἰσχύος μεγαλειτέρας τῶν 50 μεγατόννων, ἐκινεῖτο ταχέως χθές ὑπεράνω τοῦ Νοτίου Καναδᾶ.

Ὁ δρ. Ρόμπερτ Λίστ, διευθυντής τῆς ὑπηρεσίας ἐρευνῶν διά τήν ραδιενέργειαν τῆς ἀτμόσφαιρας, ἐδήλωσεν ὅτι τό νέφος ἐκινεῖτο μέ ταχύτητα 50-70 μιλίων τήν ὥραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΟΘΕΙΑ

Ἐγνώσθη ὅτι αἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου πρός τόν Ἑλληνικόν καί ξένον Τύπον περί τῆς νοθείας τῶν ἐκλογῶν θά γίνουν περί τό τέλος τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Αἱ ἀνακοινώσεις αὗται θά γίνουν διά δηλώσεων τοῦ κ. Παπανδρέου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν ὑποστάντων τήν βίαν ὑποψηφίων τοῦ Κέντρου καθώς καί τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν τήν νοθείαν χωρίς δυνατότητα ἐπεμβάσεως πρός ἐφαρμογήν νόμων.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε