ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΝΕΦΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἀμερικανικῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας τό νέφος τῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων τῆς Σοβιετικῆς πυρηνικῆς ἐκρήξεως τῆς παρελθούσης Δευτέρας, ἰσχύος μεγαλειτέρας τῶν 50 μεγατόννων, ἐκινεῖτο ταχέως χθές ὑπεράνω τοῦ Νοτίου Καναδᾶ.

Ὁ δρ. Ρόμπερτ Λίστ, διευθυντής τῆς ὑπηρεσίας ἐρευνῶν διά τήν ραδιενέργειαν τῆς ἀτμόσφαιρας, ἐδήλωσεν ὅτι τό νέφος ἐκινεῖτο μέ ταχύτητα 50-70 μιλίων τήν ὥραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΟΘΕΙΑ

Ἐγνώσθη ὅτι αἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου πρός τόν Ἑλληνικόν καί ξένον Τύπον περί τῆς νοθείας τῶν ἐκλογῶν θά γίνουν περί τό τέλος τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Αἱ ἀνακοινώσεις αὗται θά γίνουν διά δηλώσεων τοῦ κ. Παπανδρέου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν ὑποστάντων τήν βίαν ὑποψηφίων τοῦ Κέντρου καθώς καί τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν τήν νοθείαν χωρίς δυνατότητα ἐπεμβάσεως πρός ἐφαρμογήν νόμων.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…