Σάββατον, 4 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΚΕΦΑΛΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Ἐδῶ καί 50 ἔτη, ὅταν ἦσαν τῆς μόδας τά μεγάλα καπέλλα μέ πτερά καί ἄνθη, ὑπεχρεοῦντο αἱ κυρίαι πού ἐπήγαιναν εἰς τό θέατρον, νά τά βγάζουν καί νά τά κρατοῦν εἰς τά γόνατά των ἤ νά φοροῦν εἰδικῶς κανένα μικρότερον καπελλάκι, διά νά μήν ἐνοχλοῦν τούς ἄλλους θεατάς. Τώρα αἱ περισσότεραι δέν φοροῦν καπέλλα· ἀλλά τό κτένισμά των ἔγινεν αἰφνιδίως τρίς χειρότερον δι’ ὅσους συμβῇ νά κάθηνται πίσω των. Τό πρᾶγμα παρετηρήθη κατά τάς παραστάσεις τῶν Ρωσσικῶν μπαλλέτων: Τί νά ἰδῇς, ὅταν ἡ δεσποινίς μέ τόν διπλόν κότσον τῆς μόδας ἤ ἡ κυρία μέ τά ἐπιμελῶς φουσκωμένα μαλλιά, παρουσιάζῃ μίαν τεραστίαν κεφάλαν, πού σοῦ κρύβει ὅλην τήν σκηνήν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Διενεμήθη ἐκ τῆς Βουλῆς τό κατατεθέν πρό τινῶν ἑβδομάδων νομοσχέδιον «περί κυρώσεως συμβάσεων μεταξύ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἀγροτικῆς διά τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπαναπατρισθέντας ἀγρότας». Αἱ ὡς ἄνω κυρούμεναι πράξεις χρονολογοῦνται ἀπό τῶν ἐτῶν 1959-61 καί ἀφοροῦν τήν χορήγησιν μακροπροθέσμων δανείων πρός ἀνασυγκρότησιν τῆς οἰκονομίας καί στεγαστικήν ἀποκατάστασιν τῶν ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ Παραπετάσματος ἐπαναπατρισθέντων ἀγροτῶν.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!