Σάββατον, 4 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΚΕΦΑΛΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Ἐδῶ καί 50 ἔτη, ὅταν ἦσαν τῆς μόδας τά μεγάλα καπέλλα μέ πτερά καί ἄνθη, ὑπεχρεοῦντο αἱ κυρίαι πού ἐπήγαιναν εἰς τό θέατρον, νά τά βγάζουν καί νά τά κρατοῦν εἰς τά γόνατά των ἤ νά φοροῦν εἰδικῶς κανένα μικρότερον καπελλάκι, διά νά μήν ἐνοχλοῦν τούς ἄλλους θεατάς. Τώρα αἱ περισσότεραι δέν φοροῦν καπέλλα· ἀλλά τό κτένισμά των ἔγινεν αἰφνιδίως τρίς χειρότερον δι’ ὅσους συμβῇ νά κάθηνται πίσω των. Τό πρᾶγμα παρετηρήθη κατά τάς παραστάσεις τῶν Ρωσσικῶν μπαλλέτων: Τί νά ἰδῇς, ὅταν ἡ δεσποινίς μέ τόν διπλόν κότσον τῆς μόδας ἤ ἡ κυρία μέ τά ἐπιμελῶς φουσκωμένα μαλλιά, παρουσιάζῃ μίαν τεραστίαν κεφάλαν, πού σοῦ κρύβει ὅλην τήν σκηνήν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Διενεμήθη ἐκ τῆς Βουλῆς τό κατατεθέν πρό τινῶν ἑβδομάδων νομοσχέδιον «περί κυρώσεως συμβάσεων μεταξύ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἀγροτικῆς διά τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπαναπατρισθέντας ἀγρότας». Αἱ ὡς ἄνω κυρούμεναι πράξεις χρονολογοῦνται ἀπό τῶν ἐτῶν 1959-61 καί ἀφοροῦν τήν χορήγησιν μακροπροθέσμων δανείων πρός ἀνασυγκρότησιν τῆς οἰκονομίας καί στεγαστικήν ἀποκατάστασιν τῶν ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ Παραπετάσματος ἐπαναπατρισθέντων ἀγροτῶν.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».