ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 4 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΚΕΦΑΛΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Ἐδῶ καί 50 ἔτη, ὅταν ἦσαν τῆς μόδας τά μεγάλα καπέλλα μέ πτερά καί ἄνθη, ὑπεχρεοῦντο αἱ κυρίαι πού ἐπήγαιναν εἰς τό θέατρον, νά τά βγάζουν καί νά τά κρατοῦν εἰς τά γόνατά των ἤ νά φοροῦν εἰδικῶς κανένα μικρότερον καπελλάκι, διά νά μήν ἐνοχλοῦν τούς ἄλλους θεατάς. Τώρα αἱ περισσότεραι δέν φοροῦν καπέλλα· ἀλλά τό κτένισμά των ἔγινεν αἰφνιδίως τρίς χειρότερον δι’ ὅσους συμβῇ νά κάθηνται πίσω των. Τό πρᾶγμα παρετηρήθη κατά τάς παραστάσεις τῶν Ρωσσικῶν μπαλλέτων: Τί νά ἰδῇς, ὅταν ἡ δεσποινίς μέ τόν διπλόν κότσον τῆς μόδας ἤ ἡ κυρία μέ τά ἐπιμελῶς φουσκωμένα μαλλιά, παρουσιάζῃ μίαν τεραστίαν κεφάλαν, πού σοῦ κρύβει ὅλην τήν σκηνήν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΑΣ

Διενεμήθη ἐκ τῆς Βουλῆς τό κατατεθέν πρό τινῶν ἑβδομάδων νομοσχέδιον «περί κυρώσεως συμβάσεων μεταξύ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί τῶν Τραπεζῶν Ἑλλάδος καί Ἀγροτικῆς διά τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπαναπατρισθέντας ἀγρότας». Αἱ ὡς ἄνω κυρούμεναι πράξεις χρονολογοῦνται ἀπό τῶν ἐτῶν 1959-61 καί ἀφοροῦν τήν χορήγησιν μακροπροθέσμων δανείων πρός ἀνασυγκρότησιν τῆς οἰκονομίας καί στεγαστικήν ἀποκατάστασιν τῶν ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ Παραπετάσματος ἐπαναπατρισθέντων ἀγροτῶν.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»