Σάββατον, 4 Ἰουλίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ…

Ἡ Διεύθυνσις Ἀστυνομίας ἀνέλαβεν ἐκστρατείαν ὑπέρ τῆς κοινῆς ἡσυχίας καί τῆς καθαριότητος τῶν Ἀθηνῶν: «Κατά τό τελευταῖον 24ωρον ὑπεβλήθησαν 50 μηνύσεις διά διατάραξιν τῆς κοινῆς ἡσυχίας καί ἔγιναν περισσότεραι τῶν 150 συστάσεων. Δεύτερος στόχος τῆς Ἀστυνομίας θά εἶναι ἡ καθαριότητα τῆς πόλεως, διότι πετοῦν οἱ πολῖται εἰς τούς δρόμους χαρτιά ἤ ἄλλα ἀντικείμενα». Θαυμάσια! Ἀλλά τά μέτρα ἐναντίον τῶν θορυβούντων καί ἐκείνων πού πετοῦν χαρτιά εἰς τούς δρόμους εἶναι ἄσκοπα, ἐν παραμοναῖς ἐκλογῶν, ὅτε τά μέν μεγάφωνα οὐρλιάζουν ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ, τά δέ αὐτοκίνητα τῶν ὑποψηφίων ρίπτουν τάς προκηρύξεις κατά χιλιάδας. Ἰσχύει, δηλαδή, καί διά τήν Ἀστυνομίαν, τό τοῦ Ἀθανασίου Διάκου: Γιά δές καιρό πού διάλεξε τά μέτρα της νά πάρῃ. Τώρα πού βγαίνουν τά χαρτιά στούς δρόμους (σάν χορτάρι)!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Κατόπιν διενεργηθέντος ἐλέγχου εἰς τό ὑποκατάστημα τοῦ ταμείου συντάξεως αὐτοκινητιστῶν Σερρῶν ἀπεκαλύφθη μεγάλη κατάχρησις εἰς βάρος τῶν ἠσφαλισμένων. Συγκεκριμένως, ὁ ὑπάλληλος τοῦ ταμείου Β. Κ., ἐνῷ εἰσέπραττεν ἀπό τούς μετόχους τοῦ 42ου ΚΤΕΛ καί ἀπό πολλούς ἄλλους ἠσφαλισμένους τάς εἰσφοράς των δέν ἀπεκόλλα ἐπί τοῦ βιβλιαρίου των τά ἀνάλογα ἔνσημα. Τό ποσόν τῆς καταχρήσεως δέν εἶναι ἀκόμη γνωστόν, λέγεται ὅμως, ὅτι ἀνέρχεται εἰς 900.000 δραχμῶν.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924