Σάββατον, 4 Ἰουλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΩΡΑΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ!

Ἐκφράζων τήν ἔκπληξίν του διά τό ἀπειλητικόν μήνυμα, πού ἀπήυθυνεν ὁ Πρόεδρος Τζόνσον πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν, γνωστός Ἀθηναῖος ἔλεγε σήμερον: Μά καλά, χθές ἀκόμη, ὁ κ. Παπανδρέου ἔλεγεν ὅτι ἐπῆγεν εἰς τήν Ἀμερικήν διά νά διαφωτίσῃ τόν κ. Τζόνσον –καί τώρα ἐκεῖνος τοῦ στέλνει ἀπειλητικόν μήνυμα; Πράγματι: Ἄλλη μία τέτοια «διαφώτισις» καί ἐχαθήκαμεν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΝ

Ὑπό ὀργάνων τῆς Χωροφυλακῆς συνελήφθησαν εἰς τήν Αἴγιναν οἱ Γ. Σ., οἰνοπώλης, Θ. Γ., εἰσπράκτωρ λεωφορείου, Π. Χ., ἁλιεύς, Γ. Π. φορτοεκφορτωτής, Α. Δ. καί Α. Α. Δ. Οὗτοι χθές τήν νύκτα, ἐπιβαίνοντες αὐτοκινήτων, προσεπάθησαν νά ματαιώσουν συγκέντρωσιν ὁμιλοῦντος ὑποψηφίου δημάρχου καί ἔρριψαν συνθήματα ὑπέρ ἄλλου ὑποψηφίου. Ἠπειλήθησαν ἐπεισόδια μεταξύ τῶν συλληφθέντων καί τῶν ὀπαδῶν τοῦ ὁμιλοῦντος ὑποψηφίου, ἐπενέβη ὅμως ἐγκαίρως ἡ χωροφυλακή καί ἀποκατέστησε τήν τάξιν.

*Ἐπειδή ἡ 5η Ἰουλίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 4ης Ἰουλίου 1964.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924