ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 4 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΩΡΑ

«Οἱ γνωστοί ἠθοποιοί κ.κ. Μ. Φωτόπουλος, Κ. Χατζηχρῆστος καί Ν. Ρίζος, ἐπεσκέφθησαν τόν κ. Παπανδρέου καί τοῦ παρεπονέθησαν, ὅτι δέν περιελήφθησαν εἰς τήν διανομήν τῆς κρατικῆς θεατρικῆς ἐνισχύσεως τῶν 2.200.000 δρχ., παρ’ ὅτι ὑπηρετοῦν ἐπί τόσα ἔτη τήν Ἑλληνικήν κωμωδίαν. Ὁ κ. Παπανδρέου εἲπεν, ὅτι ἦτο τελείως ἀκατάλληλος ἡ ὥρα-2.30΄ μ.μ.– ἀλλ’ ὅτι θά ἐνδιαφερθῇ». Ἀκατάλληλος (12 παρά 5΄) ἦτο καί ἡ ὥρα, κατά τήν ὁποίαν ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κέντρου ἀπεφάσισε, χωρίς κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν, νά μοιράσῃ τά ἑκατομμύρια αὐτά εἰς τούς εὐνοουμένους τοῦ τέως Γεν. Γραμματέως της –ἀκόμη, ὡς καταταγγέλλεται καί εἰς πρόσωπα, πού δέν ἔχουν κἄν θεατρικάς ἐπιχειρήσεις! Ἀλλά, προφανῶς, δέν εἶναι μόνον οἱ διαμαρτυρηθέντες, πού ὑπηρετοῦν τήν… κωμωδίαν ἐν Ἑλλάδι!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Ὁ Ὀργανισμός Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀνεκοίνωσεν, ὅτι ὀργανώνει τήν μεταφοράν εἰς Κύπρον, χάριν τῶν Ἑλλήνων καί Τούρκων προσφύγων τῆς νήσου, περισσεύματα Ἀμερικανικῶν τροφίμων. Ὁ Ἀμερικανικός Ὀργανισμός Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως δέν ἀνεκοίνωσε τήν ἀξίαν τῶν ἀποστελλομένων εἰς Κύπρον τροφίμων, ἀνέφερεν, ὅμως, ὅτι πρόκειται περί μεγάλων ποσοτήτων ἀλεύρου, γάλακτος, βουτύρου καί ἐδωδίμων ἐλαίων. Ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι μέρος τῶν τροφίμων ἔφθασαν, ἤδη, εἰς τήν Κύπρον καί μετεβιβάσθη εἰς τόν Διεθνῆ Ἐρυθρόν Σταυρόν ἐν Λευκωσίᾳ πρός διανομήν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.