ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 4 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Εἰς τήν καλλιτεχνικήν στήλην ἀπογευματινῆς συναδέλφου διαβάζομεν: «Οἱ ἐκδόται καί βιβλιοπῶλαι τῆς Ἑλλάδος ἐξαίρουν τήν ἐκλογικήν ἐπιτυχίαν ἑνός γνωστοῦ ἐκδότου, τονίζοντες, ὅτι διά πρώτην φοράν, εἰσῆλθεν εἰς τήν Βουλήν ἐκπρόσωπος τοῦ κλάδου των». Δεδομένου, ὅμως, ὅτι ἐπίκειται ἡ διάλυσις τῆς Βουλῆς, πολύ ἀργά ἐσκέφθησαν οἱ ἐκδόται νά τόν συγχαροῦν! Ἄς τοῦ εὐχηθοῦν, τοὐλάχιστον, νά ξαναβγῇ… εἰς τήν νέαν ἔκδοσιν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ἐντός τῶν ἡμερῶν θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τῆς ἀνεγειρομένης νέας Σχολῆς ἐκπαιδεύσεως μηχανικῶν ἐμπορικῶν πλοίων. Ἡ νέα σχολή θ’ ἀνεγερθῇ εἰς τόν χῶρον τῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκᾶ, δαπάναις τοῦ ἐφοπλιστοῦ κ. Νιάρχου. Τό κτίριον θά καλύπτῃ 1.200 τετραγωνικά μέτρα, θά περιλαμβάνῃ δέ τέσσαρες αἴθουσας διδασκαλίας. Ἡ ὅλη δαπάνη προϋπελογίσθη εἰς 3.150.000 δραχ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ σχολήν θά ἐκπαιδεύονται 160 μαθηταί ἐτησίως ὑποψήφιοι δι’ ἐμπορικά πλοῖα.

*Ἐπειδή ἡ 5η Ἰανουαρίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 4ης Ἰανουαρίου 1964.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.