ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Κυπριακῆς Ἐπαναστάσεως, τηλεγραφοῦν ἐκ Λευκωσίας: «Τό μεσονύκτιον θά γίνουν κατόπιν συνεννοήσεων μέ τήν ἀστυνομίαν αἱ συμβολικαί ἐκρήξεις εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς νήσου πρός ἀποφυγήν ἀνησυχίας». Μέ άλλας λέξεις, αἱ ἐκρήξεις θά γίνουν, ἀλλά… χωρίς φασαρίαν! Καί ἔτσι κατήντησεν ὁ κ. Μακάριος νά γελοιοποιήσῃ καί τήν ἀτυχῆ ΕΟΚΑ κατά τρόπον ἐνθυμίζοντα τό λαϊκόν τρίστιχον: -Βρέ Περικλῆ, ἀκούω κρότους / Μήπως καί μᾶς πετᾶνε βόλια; / – Σώπα καί ἔφαγα φασόλια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Μέ τό Ἑλληνικόν πλοῖον «Λυδία» ἀφίχθησαν τήν πρωΐαν εἰς τόν Πειραιᾶ, προερχόμενοι ἐξ Ἀλεξανδρείας 290 εἰσέτι ὁμογενεῖς ἐξ Αἰγύπτου, πρός ὁριστικήν ἐγκατάστασίν των εἰς τήν Ἑλλάδα.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…