Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Κυπριακῆς Ἐπαναστάσεως, τηλεγραφοῦν ἐκ Λευκωσίας: «Τό μεσονύκτιον θά γίνουν κατόπιν συνεννοήσεων μέ τήν ἀστυνομίαν αἱ συμβολικαί ἐκρήξεις εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς νήσου πρός ἀποφυγήν ἀνησυχίας». Μέ άλλας λέξεις, αἱ ἐκρήξεις θά γίνουν, ἀλλά… χωρίς φασαρίαν! Καί ἔτσι κατήντησεν ὁ κ. Μακάριος νά γελοιοποιήσῃ καί τήν ἀτυχῆ ΕΟΚΑ κατά τρόπον ἐνθυμίζοντα τό λαϊκόν τρίστιχον: -Βρέ Περικλῆ, ἀκούω κρότους / Μήπως καί μᾶς πετᾶνε βόλια; / – Σώπα καί ἔφαγα φασόλια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Μέ τό Ἑλληνικόν πλοῖον «Λυδία» ἀφίχθησαν τήν πρωΐαν εἰς τόν Πειραιᾶ, προερχόμενοι ἐξ Ἀλεξανδρείας 290 εἰσέτι ὁμογενεῖς ἐξ Αἰγύπτου, πρός ὁριστικήν ἐγκατάστασίν των εἰς τήν Ἑλλάδα.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ