Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Κυπριακῆς Ἐπαναστάσεως, τηλεγραφοῦν ἐκ Λευκωσίας: «Τό μεσονύκτιον θά γίνουν κατόπιν συνεννοήσεων μέ τήν ἀστυνομίαν αἱ συμβολικαί ἐκρήξεις εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς νήσου πρός ἀποφυγήν ἀνησυχίας». Μέ άλλας λέξεις, αἱ ἐκρήξεις θά γίνουν, ἀλλά… χωρίς φασαρίαν! Καί ἔτσι κατήντησεν ὁ κ. Μακάριος νά γελοιοποιήσῃ καί τήν ἀτυχῆ ΕΟΚΑ κατά τρόπον ἐνθυμίζοντα τό λαϊκόν τρίστιχον: -Βρέ Περικλῆ, ἀκούω κρότους / Μήπως καί μᾶς πετᾶνε βόλια; / – Σώπα καί ἔφαγα φασόλια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Μέ τό Ἑλληνικόν πλοῖον «Λυδία» ἀφίχθησαν τήν πρωΐαν εἰς τόν Πειραιᾶ, προερχόμενοι ἐξ Ἀλεξανδρείας 290 εἰσέτι ὁμογενεῖς ἐξ Αἰγύπτου, πρός ὁριστικήν ἐγκατάστασίν των εἰς τήν Ἑλλάδα.

Απόψεις

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».