Σάββατον, 31 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Κυπριακῆς Ἐπαναστάσεως, τηλεγραφοῦν ἐκ Λευκωσίας: «Τό μεσονύκτιον θά γίνουν κατόπιν συνεννοήσεων μέ τήν ἀστυνομίαν αἱ συμβολικαί ἐκρήξεις εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς νήσου πρός ἀποφυγήν ἀνησυχίας». Μέ άλλας λέξεις, αἱ ἐκρήξεις θά γίνουν, ἀλλά… χωρίς φασαρίαν! Καί ἔτσι κατήντησεν ὁ κ. Μακάριος νά γελοιοποιήσῃ καί τήν ἀτυχῆ ΕΟΚΑ κατά τρόπον ἐνθυμίζοντα τό λαϊκόν τρίστιχον: -Βρέ Περικλῆ, ἀκούω κρότους / Μήπως καί μᾶς πετᾶνε βόλια; / – Σώπα καί ἔφαγα φασόλια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Μέ τό Ἑλληνικόν πλοῖον «Λυδία» ἀφίχθησαν τήν πρωΐαν εἰς τόν Πειραιᾶ, προερχόμενοι ἐξ Ἀλεξανδρείας 290 εἰσέτι ὁμογενεῖς ἐξ Αἰγύπτου, πρός ὁριστικήν ἐγκατάστασίν των εἰς τήν Ἑλλάδα.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ