Σάββατον, 31 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΤΩΝ

«Τήν 12.30 μ.μ. χθές ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὑπό αὐστηρόν ἰνκόγκνιτο ἡ πριγκήπισσα Σοράγια. Ἡ πριγκήπισσα θά μεταβῇ εἰς Μύκονον, ὅπου θά διέλθῃ τάς διακοπάς της». Καί ἐπίσης: «Ἡ πριγκήπισσα Μαργαρίτα, ἀδελφή τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ τῆς Ἀγγλίας, καί ὁ σύζυγός της λόρδος Σνόουντον θά ἀναχωρήσουν αὔριον εἰς Ἑλλάδα δι’ ἀνεπισήμους διακοπάς διαρκείας δύο ἑβδομάδων». Ἡ ἄφιξις τόσον διασήμων προσωπικοτήτων διά νά περάσουν τάς διακοπάς των εἰς τήν Ἑλλάδα εἶναι βέβαια γεγονός εὐχάριστον διά τόν Ἑλληνικόν τουρισμόν· ἀλλ’ ἄραγε, τί κάμνουν αἱ προσωπικότητες αὗται, ὅταν δέν ἔχουν διακοπάς; Ἡ μόνη ἀπάντησις εἶναι, ὅτι… κάμνουν διακοπάς ἀλλοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΦΝΟΝ

Ἐπέστρεψεν ἐκ Σίφνου ὁ ἀποσταλείς ἐκεῖ Ἰταλός ἐμπειρογνώμων τῆς κεραμικῆς τέχνης κ. Βίκτωρ Τσεκόνι, προκειμένου νά μελετήσῃ τήν σημερινήν θέσιν τῆς τοπικῆς ἀγγειοπλαστικῆς. Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς του ἐν Σίφνῳ, ὁ ξένος εἰδικός ἔκαμε χρησίμους πρός τούς ἐνδιαφερομένους ὑποδείξεις ἐκσυγχρονισμένων μεθόδων τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας τῆς τέχνης των, πρός βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῶν προϊόντων των. Ἤδη ὁ Ἰταλός ἐμπειρογνώμων καταρτίζει ἐνδιαφέρουσαν ἔκθεσιν ἐπί τῶν διαπιστώσεων καί τῶν ὑποδείξεών του διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς σιφνιακῆς κεραμικῆς.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».