ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 31 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΤΩΝ

«Τήν 12.30 μ.μ. χθές ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὑπό αὐστηρόν ἰνκόγκνιτο ἡ πριγκήπισσα Σοράγια. Ἡ πριγκήπισσα θά μεταβῇ εἰς Μύκονον, ὅπου θά διέλθῃ τάς διακοπάς της». Καί ἐπίσης: «Ἡ πριγκήπισσα Μαργαρίτα, ἀδελφή τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ τῆς Ἀγγλίας, καί ὁ σύζυγός της λόρδος Σνόουντον θά ἀναχωρήσουν αὔριον εἰς Ἑλλάδα δι’ ἀνεπισήμους διακοπάς διαρκείας δύο ἑβδομάδων». Ἡ ἄφιξις τόσον διασήμων προσωπικοτήτων διά νά περάσουν τάς διακοπάς των εἰς τήν Ἑλλάδα εἶναι βέβαια γεγονός εὐχάριστον διά τόν Ἑλληνικόν τουρισμόν· ἀλλ’ ἄραγε, τί κάμνουν αἱ προσωπικότητες αὗται, ὅταν δέν ἔχουν διακοπάς; Ἡ μόνη ἀπάντησις εἶναι, ὅτι… κάμνουν διακοπάς ἀλλοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΦΝΟΝ

Ἐπέστρεψεν ἐκ Σίφνου ὁ ἀποσταλείς ἐκεῖ Ἰταλός ἐμπειρογνώμων τῆς κεραμικῆς τέχνης κ. Βίκτωρ Τσεκόνι, προκειμένου νά μελετήσῃ τήν σημερινήν θέσιν τῆς τοπικῆς ἀγγειοπλαστικῆς. Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς του ἐν Σίφνῳ, ὁ ξένος εἰδικός ἔκαμε χρησίμους πρός τούς ἐνδιαφερομένους ὑποδείξεις ἐκσυγχρονισμένων μεθόδων τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας τῆς τέχνης των, πρός βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῶν προϊόντων των. Ἤδη ὁ Ἰταλός ἐμπειρογνώμων καταρτίζει ἐνδιαφέρουσαν ἔκθεσιν ἐπί τῶν διαπιστώσεων καί τῶν ὑποδείξεών του διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς σιφνιακῆς κεραμικῆς.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ