Σάββατον, 31 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΑΤΡΟΙ

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ψηφισθείσης τροπολογίας περί ἀγροτικῶν ἰατρῶν, βουλευτής Κυκλάδων καταγγέλλει, ὅτι πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν δροῦν συστηματικῶς καί ἀπροκαλύπτως εἰς τήν ὕπαιθρον ὑπέρ τῆς «Ἔ, ρέ», καί τονίζει ὅτι ἡ ψήφισις τῆς σχετικῆς τροπολογίας ἀπετέλεσε βαρύτατον σφάλμα τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν. Ἐφ’ ὅσον ὅμως οὕτω ἔχουν τά πράγματα, τό «σφάλμα» ἦτο μᾶλλον ἑκούσιον: Ὁ πραγματικός ρόλος, ὁ ὁποῖος ἀνετέθη εἰς τούς ἀγροτικούς ἰατρούς, ἦτο νά κάμουν… ἐνέσεις καραμανλισμοῦ εἰς τήν ἀτυχῆ ὕπαιθρον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΟΝ
ΣΧΟΛΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Σύρου, συνεχίζεται εἰς τήν ἐκεῖ μονήν Ἁγίας Βαρβάρας ἡ λειτουργία τοῦ ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας ὀργανωθέντος φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν ὑφαντικήν τέχνην τῶν τροφίμων της παρά τῇ ἐν λόγῳ μονή λειτουργούσης χειροτεχνικής σχολῆς. Τά οἰκεῖα μαθήματα ἀναπτύσσει εἰδικός τοῦ Ε.Ο.Ε.Χ., προβαίνων καί εἰς πρακτικάς ἐφαρμογάς βελτιωμένων παραγωγικῶν μεθόδων τοῦ χειροτεχνικοῦ αὐτοῦ κλάδου.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.