ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 31 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΑΤΡΟΙ

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ψηφισθείσης τροπολογίας περί ἀγροτικῶν ἰατρῶν, βουλευτής Κυκλάδων καταγγέλλει, ὅτι πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν δροῦν συστηματικῶς καί ἀπροκαλύπτως εἰς τήν ὕπαιθρον ὑπέρ τῆς «Ἔ, ρέ», καί τονίζει ὅτι ἡ ψήφισις τῆς σχετικῆς τροπολογίας ἀπετέλεσε βαρύτατον σφάλμα τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν. Ἐφ’ ὅσον ὅμως οὕτω ἔχουν τά πράγματα, τό «σφάλμα» ἦτο μᾶλλον ἑκούσιον: Ὁ πραγματικός ρόλος, ὁ ὁποῖος ἀνετέθη εἰς τούς ἀγροτικούς ἰατρούς, ἦτο νά κάμουν… ἐνέσεις καραμανλισμοῦ εἰς τήν ἀτυχῆ ὕπαιθρον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΟΝ
ΣΧΟΛΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Σύρου, συνεχίζεται εἰς τήν ἐκεῖ μονήν Ἁγίας Βαρβάρας ἡ λειτουργία τοῦ ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας ὀργανωθέντος φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν ὑφαντικήν τέχνην τῶν τροφίμων της παρά τῇ ἐν λόγῳ μονή λειτουργούσης χειροτεχνικής σχολῆς. Τά οἰκεῖα μαθήματα ἀναπτύσσει εἰδικός τοῦ Ε.Ο.Ε.Χ., προβαίνων καί εἰς πρακτικάς ἐφαρμογάς βελτιωμένων παραγωγικῶν μεθόδων τοῦ χειροτεχνικοῦ αὐτοῦ κλάδου.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ