Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό Πρακτορεῖον ΤΑΣ μετέδωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία διέθετε κατά τό ἔτος 1834 ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον ἠδύνατο νά ἐκτοξεύσῃ ἕξ πυραύλους ἐνῷ εὑρίσκετο ἐν καταδύσει. Τό πρακτορεῖον προσθέτει, ὅτι στοιχεῖα ἀποδεικνύοντα τά ἀνωτέρω περιλαμβάνονται εἰς ἔκθεσιν τοῦ Λένινγκραντ, μέ θέμα τήν ἱστορίαν τῶν πυραύλων». Θά διερωτηθοῦν, φυσικά, πολλοί, πῶς ἠδύνατο νά ὑπάρχῃ πρό 100 καί πλέον ἐτῶν τέτοιο ἐπανασταστικόν ὅπλον, καί νά μή τό ἔμαθε κανείς ποτέ! Ἀλλ’ ἡ ἐξήγησις εἶναι ἁπλή: Ἀφοῦ τό ἐν λόγῳ ὑποβρύχιον εὑρίσκετο ἐν καταδύσει, ἦτο… ἀθέατον ἀπό ὅλους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΔΕΙΑΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Παιδείας, προκηρύσσεται διαγωνισμός, διά τήν χορήγησιν διετοῦς ἐκπαιδευτικῆς ἀδείας, μέ πλήρεις ἀποδοχάς, εἰς ἑξήκοντα ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως, ἐκ τῶν ὁποίων τό ¼ θήλεις, πρός παρακολούθησιν διετοῦς κύκλου παιδαγωγικῶν μαθημάτων εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθῇ τό πρῶτον δεκαήμερον τοῦ Ἰουλίου εἰς Θεσσαλονίκην διά τούς ὑπηρετοῦντας εἰς σχολεῖα Μακεδονίας, Θράκης καί Θεσσαλίας καί εἰς Ἀθήνας διά τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τάς λοιπάς ἐκπαιδευτικάς περιφερείας.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924