ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό Πρακτορεῖον ΤΑΣ μετέδωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία διέθετε κατά τό ἔτος 1834 ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον ἠδύνατο νά ἐκτοξεύσῃ ἕξ πυραύλους ἐνῷ εὑρίσκετο ἐν καταδύσει. Τό πρακτορεῖον προσθέτει, ὅτι στοιχεῖα ἀποδεικνύοντα τά ἀνωτέρω περιλαμβάνονται εἰς ἔκθεσιν τοῦ Λένινγκραντ, μέ θέμα τήν ἱστορίαν τῶν πυραύλων». Θά διερωτηθοῦν, φυσικά, πολλοί, πῶς ἠδύνατο νά ὑπάρχῃ πρό 100 καί πλέον ἐτῶν τέτοιο ἐπανασταστικόν ὅπλον, καί νά μή τό ἔμαθε κανείς ποτέ! Ἀλλ’ ἡ ἐξήγησις εἶναι ἁπλή: Ἀφοῦ τό ἐν λόγῳ ὑποβρύχιον εὑρίσκετο ἐν καταδύσει, ἦτο… ἀθέατον ἀπό ὅλους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΔΕΙΑΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Παιδείας, προκηρύσσεται διαγωνισμός, διά τήν χορήγησιν διετοῦς ἐκπαιδευτικῆς ἀδείας, μέ πλήρεις ἀποδοχάς, εἰς ἑξήκοντα ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως, ἐκ τῶν ὁποίων τό ¼ θήλεις, πρός παρακολούθησιν διετοῦς κύκλου παιδαγωγικῶν μαθημάτων εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθῇ τό πρῶτον δεκαήμερον τοῦ Ἰουλίου εἰς Θεσσαλονίκην διά τούς ὑπηρετοῦντας εἰς σχολεῖα Μακεδονίας, Θράκης καί Θεσσαλίας καί εἰς Ἀθήνας διά τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τάς λοιπάς ἐκπαιδευτικάς περιφερείας.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.