Σάββατον, 30 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΣΤΥΛ

«Ἡ Σοβιετική ἐπιθεώρησις “Ἐκονομικέσκαγια Γκαζέτα” γράφει ὅτι τά Σοβιετικά ἐργοστάσια παράγουν ἐνδυμασίας τόσον χαμηλῆς ποιότητος καί κακοῦ γούστου, ὥστε νά εἶναι γνωσταί ὡς “σκιάχτρα”. Σημειωτέον, ὅτι πωλοῦνται καί παλτά τῶν ὁποίων ἡ μία πλευρά εἶναι μακρύτερη ἀπό τήν ἄλλην». Τέτοια πράγματα ὑπάρχουν πολλά καί εἰς τήν Δ. Εὐρώπην, μέ τήν διαφοράν ὅτι ἐκεῖ ἐμφανίζονται, ὡς ἡ τελευταία λέξις τῆς μόδας. Ἐάν καί οἱ Ρῶσσοι εἶχαν αὐτήν τήν πονηρίαν, θά ἐφρόντιζαν λ.χ. νά καθιερώσουν διά τάς γυναῖκας των τήν «γραμμήν σκιάχτρο», ἀντί νά παραπονοῦνται καί νά πονοκεφαλιάζουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ΟΤΕ, ἀπό τήν πρωίαν αὔριον τίθεται εἰς λειτουργίαν τό νέον αὐτόματον τηλεφωνικόν κέντρον Ἀλιβερίου, χωρητικότητος 200 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἐξ ἄλλου, ἀπό αὔριον μεταφέρονται εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ ΟΤΕ τῆς ἴδιας πόλεως.

Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν συνεπληρώθησαν, ἤδη, αἱ ἐργασίαι ἐπεκτάσεως τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου Λαρίσης κατά 900 νέας τηλεφωνικάς γραμμάς.

Κατόπιν τούτου, τό ἐν λόγῳ κέντρον θά ἐξυπηρετῇ 2.900 συνδρομητάς.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ