Σάββατον, 30 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΣΤΥΛ

«Ἡ Σοβιετική ἐπιθεώρησις “Ἐκονομικέσκαγια Γκαζέτα” γράφει ὅτι τά Σοβιετικά ἐργοστάσια παράγουν ἐνδυμασίας τόσον χαμηλῆς ποιότητος καί κακοῦ γούστου, ὥστε νά εἶναι γνωσταί ὡς “σκιάχτρα”. Σημειωτέον, ὅτι πωλοῦνται καί παλτά τῶν ὁποίων ἡ μία πλευρά εἶναι μακρύτερη ἀπό τήν ἄλλην». Τέτοια πράγματα ὑπάρχουν πολλά καί εἰς τήν Δ. Εὐρώπην, μέ τήν διαφοράν ὅτι ἐκεῖ ἐμφανίζονται, ὡς ἡ τελευταία λέξις τῆς μόδας. Ἐάν καί οἱ Ρῶσσοι εἶχαν αὐτήν τήν πονηρίαν, θά ἐφρόντιζαν λ.χ. νά καθιερώσουν διά τάς γυναῖκας των τήν «γραμμήν σκιάχτρο», ἀντί νά παραπονοῦνται καί νά πονοκεφαλιάζουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ΟΤΕ, ἀπό τήν πρωίαν αὔριον τίθεται εἰς λειτουργίαν τό νέον αὐτόματον τηλεφωνικόν κέντρον Ἀλιβερίου, χωρητικότητος 200 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἐξ ἄλλου, ἀπό αὔριον μεταφέρονται εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ ΟΤΕ τῆς ἴδιας πόλεως.

Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν συνεπληρώθησαν, ἤδη, αἱ ἐργασίαι ἐπεκτάσεως τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου Λαρίσης κατά 900 νέας τηλεφωνικάς γραμμάς.

Κατόπιν τούτου, τό ἐν λόγῳ κέντρον θά ἐξυπηρετῇ 2.900 συνδρομητάς.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ