Σάββατον, 30 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΣΤΥΛ

«Ἡ Σοβιετική ἐπιθεώρησις “Ἐκονομικέσκαγια Γκαζέτα” γράφει ὅτι τά Σοβιετικά ἐργοστάσια παράγουν ἐνδυμασίας τόσον χαμηλῆς ποιότητος καί κακοῦ γούστου, ὥστε νά εἶναι γνωσταί ὡς “σκιάχτρα”. Σημειωτέον, ὅτι πωλοῦνται καί παλτά τῶν ὁποίων ἡ μία πλευρά εἶναι μακρύτερη ἀπό τήν ἄλλην». Τέτοια πράγματα ὑπάρχουν πολλά καί εἰς τήν Δ. Εὐρώπην, μέ τήν διαφοράν ὅτι ἐκεῖ ἐμφανίζονται, ὡς ἡ τελευταία λέξις τῆς μόδας. Ἐάν καί οἱ Ρῶσσοι εἶχαν αὐτήν τήν πονηρίαν, θά ἐφρόντιζαν λ.χ. νά καθιερώσουν διά τάς γυναῖκας των τήν «γραμμήν σκιάχτρο», ἀντί νά παραπονοῦνται καί νά πονοκεφαλιάζουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ΟΤΕ, ἀπό τήν πρωίαν αὔριον τίθεται εἰς λειτουργίαν τό νέον αὐτόματον τηλεφωνικόν κέντρον Ἀλιβερίου, χωρητικότητος 200 τηλεφωνικῶν συνδέσεων. Ἐξ ἄλλου, ἀπό αὔριον μεταφέρονται εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ ΟΤΕ τῆς ἴδιας πόλεως.

Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν συνεπληρώθησαν, ἤδη, αἱ ἐργασίαι ἐπεκτάσεως τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου Λαρίσης κατά 900 νέας τηλεφωνικάς γραμμάς.

Κατόπιν τούτου, τό ἐν λόγῳ κέντρον θά ἐξυπηρετῇ 2.900 συνδρομητάς.

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922