Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΧΑΝΟΥΜ

«Ἐξισλαμίσθη ὁ ἐκ Βοστώνης Χάρβεϋ Ἄλλες, μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς, ἐτῶν 31, κατ’ ἀπαίτησιν νεαρᾶς χανούμ, τήν ὁποίαν ἠγάπησε παραφόρως καί ἐνυμφεύθη. Ὁ ἐξισλαμισθείς, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Ἰμπραήμ Χαίρη, ἀνεχώρησε μετά τῆς συζύγου του εἰς Ἡν. Πολιτείας». Ἐάν τό χανουμάκι εἶχε περισσότερο μυαλό, θά ἔπρεπεν αὐτή μᾶλλον νά προσχωρήσῃ εἰς τόν Χριστιανισμόν. Διότι ὁ Χάρβεϋ ἤξευρε πολύ καλά τί ἔκανε, ὅταν ἔγινε μουσουλμᾶνος. Ἁπλούστατα, ὡς Ἰμπραήμ, θά ἔχῃ τώρα, τό δικαίωμα νά πάρῃ καί ἄλλας γυναῖκας, μόλις βαρεθῇ τήν σημερινήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν συνεκροτήθη σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ κ.κ. ὑπουργοί Συγκοινωνιῶν καί Γεωργίας ὡς καί ὁ κ. ὑφυπουργός Γεωργίας, οἱ γενικοί διευθυνταί τῶν ΣΕΚ καί ΣΠΑΠ καί οἱ ἁρμόδιοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῶν δύο ὑπουργείων καί τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας. Κατ’ αὐτήν συνεζητήθη τό θέμα τῶν πυρκαϊῶν εἰς τά διάφορα δάση κατά τούς θερινούς μῆνας καί ἐλήφθη σειρά μέτρων προλήψεως αὐτῶν.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ