ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΧΑΝΟΥΜ

«Ἐξισλαμίσθη ὁ ἐκ Βοστώνης Χάρβεϋ Ἄλλες, μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς, ἐτῶν 31, κατ’ ἀπαίτησιν νεαρᾶς χανούμ, τήν ὁποίαν ἠγάπησε παραφόρως καί ἐνυμφεύθη. Ὁ ἐξισλαμισθείς, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Ἰμπραήμ Χαίρη, ἀνεχώρησε μετά τῆς συζύγου του εἰς Ἡν. Πολιτείας». Ἐάν τό χανουμάκι εἶχε περισσότερο μυαλό, θά ἔπρεπεν αὐτή μᾶλλον νά προσχωρήσῃ εἰς τόν Χριστιανισμόν. Διότι ὁ Χάρβεϋ ἤξευρε πολύ καλά τί ἔκανε, ὅταν ἔγινε μουσουλμᾶνος. Ἁπλούστατα, ὡς Ἰμπραήμ, θά ἔχῃ τώρα, τό δικαίωμα νά πάρῃ καί ἄλλας γυναῖκας, μόλις βαρεθῇ τήν σημερινήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν συνεκροτήθη σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ κ.κ. ὑπουργοί Συγκοινωνιῶν καί Γεωργίας ὡς καί ὁ κ. ὑφυπουργός Γεωργίας, οἱ γενικοί διευθυνταί τῶν ΣΕΚ καί ΣΠΑΠ καί οἱ ἁρμόδιοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῶν δύο ὑπουργείων καί τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας. Κατ’ αὐτήν συνεζητήθη τό θέμα τῶν πυρκαϊῶν εἰς τά διάφορα δάση κατά τούς θερινούς μῆνας καί ἐλήφθη σειρά μέτρων προλήψεως αὐτῶν.

Απόψεις

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!