Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΧΑΝΟΥΜ

«Ἐξισλαμίσθη ὁ ἐκ Βοστώνης Χάρβεϋ Ἄλλες, μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς, ἐτῶν 31, κατ’ ἀπαίτησιν νεαρᾶς χανούμ, τήν ὁποίαν ἠγάπησε παραφόρως καί ἐνυμφεύθη. Ὁ ἐξισλαμισθείς, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Ἰμπραήμ Χαίρη, ἀνεχώρησε μετά τῆς συζύγου του εἰς Ἡν. Πολιτείας». Ἐάν τό χανουμάκι εἶχε περισσότερο μυαλό, θά ἔπρεπεν αὐτή μᾶλλον νά προσχωρήσῃ εἰς τόν Χριστιανισμόν. Διότι ὁ Χάρβεϋ ἤξευρε πολύ καλά τί ἔκανε, ὅταν ἔγινε μουσουλμᾶνος. Ἁπλούστατα, ὡς Ἰμπραήμ, θά ἔχῃ τώρα, τό δικαίωμα νά πάρῃ καί ἄλλας γυναῖκας, μόλις βαρεθῇ τήν σημερινήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν συνεκροτήθη σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ κ.κ. ὑπουργοί Συγκοινωνιῶν καί Γεωργίας ὡς καί ὁ κ. ὑφυπουργός Γεωργίας, οἱ γενικοί διευθυνταί τῶν ΣΕΚ καί ΣΠΑΠ καί οἱ ἁρμόδιοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῶν δύο ὑπουργείων καί τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας. Κατ’ αὐτήν συνεζητήθη τό θέμα τῶν πυρκαϊῶν εἰς τά διάφορα δάση κατά τούς θερινούς μῆνας καί ἐλήφθη σειρά μέτρων προλήψεως αὐτῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ