ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

«Ὁ στρατηγός Λούγκ Γιούν, πρώην κυβερνήτης τῆς ἐπαρχίας Γιουνάν, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπαλλαγή τῶν κομματικῶν καθηκόντων του διότι εἶχεν ἐπικρίνει τό 1957 τήν Σοβιετικήν πολιτικήν ἔναντι τῆς Κίνας, ἀποκατεστάθη ἤδη κατόπιν τοῦ θανάτου του». Ἀλλά διατί ἄραγε οἱ Κινέζοι ἰθύνοντες ἀνέμενον νά ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, διά νά τόν ἀποκαταστήσουν; Δέν ἠμποροῦσαν νά τό πράξουν μερικάς ἡμέρας πρίν ἀποθάνῃ;… Προφανῶς θά ἐσκέφθησαν: -Μεταθανατίως δέν θά ἠμπορῇ νά μᾶς μουντζώσῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. – Εἰς τό χωρίον Ἄρσος καί ἐντός καφενείου, ἐσημειώθη χθές τήν νύκτα συμπλοκή ἐξ ἀφορμῆς ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος πού εἶχε διεξαχθῇ χθές τό ἀπόγευμα. Κατά τήν συμπλοκήν ἐφονεύθη ἕν ἄτομον καί ἐτραυματίσθησαν πέντε.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!