Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

«Ὁ στρατηγός Λούγκ Γιούν, πρώην κυβερνήτης τῆς ἐπαρχίας Γιουνάν, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπαλλαγή τῶν κομματικῶν καθηκόντων του διότι εἶχεν ἐπικρίνει τό 1957 τήν Σοβιετικήν πολιτικήν ἔναντι τῆς Κίνας, ἀποκατεστάθη ἤδη κατόπιν τοῦ θανάτου του». Ἀλλά διατί ἄραγε οἱ Κινέζοι ἰθύνοντες ἀνέμενον νά ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, διά νά τόν ἀποκαταστήσουν; Δέν ἠμποροῦσαν νά τό πράξουν μερικάς ἡμέρας πρίν ἀποθάνῃ;… Προφανῶς θά ἐσκέφθησαν: -Μεταθανατίως δέν θά ἠμπορῇ νά μᾶς μουντζώσῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. – Εἰς τό χωρίον Ἄρσος καί ἐντός καφενείου, ἐσημειώθη χθές τήν νύκτα συμπλοκή ἐξ ἀφορμῆς ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος πού εἶχε διεξαχθῇ χθές τό ἀπόγευμα. Κατά τήν συμπλοκήν ἐφονεύθη ἕν ἄτομον καί ἐτραυματίσθησαν πέντε.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ