Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

«Ὁ στρατηγός Λούγκ Γιούν, πρώην κυβερνήτης τῆς ἐπαρχίας Γιουνάν, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπαλλαγή τῶν κομματικῶν καθηκόντων του διότι εἶχεν ἐπικρίνει τό 1957 τήν Σοβιετικήν πολιτικήν ἔναντι τῆς Κίνας, ἀποκατεστάθη ἤδη κατόπιν τοῦ θανάτου του». Ἀλλά διατί ἄραγε οἱ Κινέζοι ἰθύνοντες ἀνέμενον νά ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, διά νά τόν ἀποκαταστήσουν; Δέν ἠμποροῦσαν νά τό πράξουν μερικάς ἡμέρας πρίν ἀποθάνῃ;… Προφανῶς θά ἐσκέφθησαν: -Μεταθανατίως δέν θά ἠμπορῇ νά μᾶς μουντζώσῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. – Εἰς τό χωρίον Ἄρσος καί ἐντός καφενείου, ἐσημειώθη χθές τήν νύκτα συμπλοκή ἐξ ἀφορμῆς ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος πού εἶχε διεξαχθῇ χθές τό ἀπόγευμα. Κατά τήν συμπλοκήν ἐφονεύθη ἕν ἄτομον καί ἐτραυματίσθησαν πέντε.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ