Σάββατον, 3 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ!

«Ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου, συνώδευσε χθές τήν νύκτα τόν βασιλέα Ὄλαφ τῆς Νορβηγίας καί τόν διάδοχον τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντῖνον εἰς τό θέατρον, ὅπου παρηκολούθησαν τήν κωμωδίαν “Σχολή Σκανδάλων”». Καί ὁ μέν βασιλεύς τῆς Νορβηγίας θά διεσκέδασεν, ἴσως. Βεβαίως, ὅμως, ὁ ἰδικός μας Διάδοχος θά ἔπληξεν ἐκεῖ συνηθισμένος ὡς εἶναι ἀπό τά ἀπειράριθμα σκάνδαλα τῆς Εὐνοιοκρατίας, ἡ ὁποία εἶναι ὄχι ἁπλῶς Σχολή ἀλλά πραγματική Ἀκαδημία Σκανδάλων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Τήν 25ην τρέχοντος θά γίνῃ ἡ θεμελίωσις, ὑπό τοῦ Διαδόχου, τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Μελάθρου, εἰς τήν νῆσον Κῶ, τό ὁποῖον ἀνεγείρεται ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος. Βραδύτερον ἕκαστον κράτος θά ἀνεγείρῃ καί ἴδιον Ἱπποκράτειον Μέλαθρον.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».