ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 3 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ!

«Ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου, συνώδευσε χθές τήν νύκτα τόν βασιλέα Ὄλαφ τῆς Νορβηγίας καί τόν διάδοχον τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντῖνον εἰς τό θέατρον, ὅπου παρηκολούθησαν τήν κωμωδίαν “Σχολή Σκανδάλων”». Καί ὁ μέν βασιλεύς τῆς Νορβηγίας θά διεσκέδασεν, ἴσως. Βεβαίως, ὅμως, ὁ ἰδικός μας Διάδοχος θά ἔπληξεν ἐκεῖ συνηθισμένος ὡς εἶναι ἀπό τά ἀπειράριθμα σκάνδαλα τῆς Εὐνοιοκρατίας, ἡ ὁποία εἶναι ὄχι ἁπλῶς Σχολή ἀλλά πραγματική Ἀκαδημία Σκανδάλων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Τήν 25ην τρέχοντος θά γίνῃ ἡ θεμελίωσις, ὑπό τοῦ Διαδόχου, τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Μελάθρου, εἰς τήν νῆσον Κῶ, τό ὁποῖον ἀνεγείρεται ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος. Βραδύτερον ἕκαστον κράτος θά ἀνεγείρῃ καί ἴδιον Ἱπποκράτειον Μέλαθρον.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;