Σάββατον, 3 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ!

«Ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου, συνώδευσε χθές τήν νύκτα τόν βασιλέα Ὄλαφ τῆς Νορβηγίας καί τόν διάδοχον τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντῖνον εἰς τό θέατρον, ὅπου παρηκολούθησαν τήν κωμωδίαν “Σχολή Σκανδάλων”». Καί ὁ μέν βασιλεύς τῆς Νορβηγίας θά διεσκέδασεν, ἴσως. Βεβαίως, ὅμως, ὁ ἰδικός μας Διάδοχος θά ἔπληξεν ἐκεῖ συνηθισμένος ὡς εἶναι ἀπό τά ἀπειράριθμα σκάνδαλα τῆς Εὐνοιοκρατίας, ἡ ὁποία εἶναι ὄχι ἁπλῶς Σχολή ἀλλά πραγματική Ἀκαδημία Σκανδάλων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Τήν 25ην τρέχοντος θά γίνῃ ἡ θεμελίωσις, ὑπό τοῦ Διαδόχου, τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Μελάθρου, εἰς τήν νῆσον Κῶ, τό ὁποῖον ἀνεγείρεται ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος. Βραδύτερον ἕκαστον κράτος θά ἀνεγείρῃ καί ἴδιον Ἱπποκράτειον Μέλαθρον.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ