Σάββατον, 3 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

Σχετικῶς μέ τούς γάμους τοῦ υἱοῦ τοῦ Μουσσολίνι Ρομάνο καί τῆς Μαρίας Σικκολόνε, ἀδελφῆς τῆς Σοφίας Λόρεν: «Υπολογίζεται ὅτι θά παρευρεθοῦν 1.350 ἄτομα πάσης τάξεως, μέχρι καί τῶν εὐγενῶν τῆς Ἰταλίας. Τούς εὐγενεῖς αὐτούς θά ἐκπροσωπήσῃ ὁ πρίγκηψ Πεπίτο Πινιατέλλι, τόν ὁποῖον ἀπήλλαξε προσφάτως δικαστήριον τῆς Ρώμης τῆς κατηγορίας λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν, ὁ πρίγκηψ Ρούσπολι, τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος ηὐτοκτόνησε εἰς Μιλᾶνον κ.λ.π.». Μέ άλλας λέξεις, θά παραστοῦν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἰταλικῆς «Ντόλτσε Βίτα»: προικοθῆραι, λαθρέμποροι, καταχρασταί κ.λπ. Ἔτσι, οἱ νεόνυμφοι θά εἶναι πλήρως προητοιμασμένοι διά τήν… ντολτσίσσιμα σελήνην τοῦ μέλιτος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, συνεκροτήθη σύσκεψις τῶν ἁρμοδίων διευθυντῶν τοῦ ὑπουργείου, καθ’ ἥν συνεζητήθησαν τά προκύπτοντα, ἐκ τῆς συνεχοῦς ἀφίξεως Ἑλλήνων προσφύγων ἐξ Αἰγύπτου, ζητήματα περιθάλψεως. Ἀπεφασίσθη κατ’ ἀρχήν, ὅπως τό ἐν Πειραιεῖ Κέντρον ὑποδοχῆς προσφύγων τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, περιθάλψῃ, δωρεάν, ἕνα ἑξάμηνον τούς ἐξ αὐτῶν ἀπόρους. Τά ὑπόλοιπα θέματα θά διαβιβασθοῦν ἰδιαιτέρως, πρός μελέτην, εἰς τά ἁρμόδια ὑπουργεῖα.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923