ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 3 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ

Σχετικῶς μέ τούς γάμους τοῦ υἱοῦ τοῦ Μουσσολίνι Ρομάνο καί τῆς Μαρίας Σικκολόνε, ἀδελφῆς τῆς Σοφίας Λόρεν: «Υπολογίζεται ὅτι θά παρευρεθοῦν 1.350 ἄτομα πάσης τάξεως, μέχρι καί τῶν εὐγενῶν τῆς Ἰταλίας. Τούς εὐγενεῖς αὐτούς θά ἐκπροσωπήσῃ ὁ πρίγκηψ Πεπίτο Πινιατέλλι, τόν ὁποῖον ἀπήλλαξε προσφάτως δικαστήριον τῆς Ρώμης τῆς κατηγορίας λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν, ὁ πρίγκηψ Ρούσπολι, τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος ηὐτοκτόνησε εἰς Μιλᾶνον κ.λ.π.». Μέ άλλας λέξεις, θά παραστοῦν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἰταλικῆς «Ντόλτσε Βίτα»: προικοθῆραι, λαθρέμποροι, καταχρασταί κ.λπ. Ἔτσι, οἱ νεόνυμφοι θά εἶναι πλήρως προητοιμασμένοι διά τήν… ντολτσίσσιμα σελήνην τοῦ μέλιτος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, συνεκροτήθη σύσκεψις τῶν ἁρμοδίων διευθυντῶν τοῦ ὑπουργείου, καθ’ ἥν συνεζητήθησαν τά προκύπτοντα, ἐκ τῆς συνεχοῦς ἀφίξεως Ἑλλήνων προσφύγων ἐξ Αἰγύπτου, ζητήματα περιθάλψεως. Ἀπεφασίσθη κατ’ ἀρχήν, ὅπως τό ἐν Πειραιεῖ Κέντρον ὑποδοχῆς προσφύγων τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, περιθάλψῃ, δωρεάν, ἕνα ἑξάμηνον τούς ἐξ αὐτῶν ἀπόρους. Τά ὑπόλοιπα θέματα θά διαβιβασθοῦν ἰδιαιτέρως, πρός μελέτην, εἰς τά ἁρμόδια ὑπουργεῖα.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ