Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΟΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Συνεργάτης τοῦ “Νταίηλυ Σκέτς” λέγει, ὅτι, ἡ νέα Παρισινή μόδα προβλέπει ντεκολτέ τόσον χαμηλόν γιά τάς γυναῖκας, ὥστε μία νέα δέν θά ἐτόλμα νά σκύψῃ κατά τήν διάρκειαν γεύματος καί νά ζητήσῃ, ἀπό τόν ἀντιθέτως πρός αὐτήν καθήμενον, νά τῆς μεταβιβάσῃ τήν ἁλατιέραν». Ἀλλά, τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσῳ τρομερόν: Δέν ἔχουν οἱ Ἄγγλοι παρά νά τρώγουν, εἰς τό ἑξῆς, τά φαγητά των, ἀνάλατα, ὅπως συνιστᾶται καί ὑπό τῆς συγχρόνου Διαιτητικῆς.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Εἰς τόν Ἀσπρόπυργον πραγματοποιεῖται τοπικόν συνέδριον κοινοτικῆς ἀναπτύξεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς.
Εἰς τό συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι 13 δήμων καί κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος-Ἀσπροπύργου. Ἀνάλογα τοπικά συνέδρια θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν νομόν Ἀττικῆς μέχρι τοῦ Μαρτίου ἀκόμη πέντε, εἰς διαφόρους περιοχάς.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ