Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΟΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Συνεργάτης τοῦ “Νταίηλυ Σκέτς” λέγει, ὅτι, ἡ νέα Παρισινή μόδα προβλέπει ντεκολτέ τόσον χαμηλόν γιά τάς γυναῖκας, ὥστε μία νέα δέν θά ἐτόλμα νά σκύψῃ κατά τήν διάρκειαν γεύματος καί νά ζητήσῃ, ἀπό τόν ἀντιθέτως πρός αὐτήν καθήμενον, νά τῆς μεταβιβάσῃ τήν ἁλατιέραν». Ἀλλά, τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσῳ τρομερόν: Δέν ἔχουν οἱ Ἄγγλοι παρά νά τρώγουν, εἰς τό ἑξῆς, τά φαγητά των, ἀνάλατα, ὅπως συνιστᾶται καί ὑπό τῆς συγχρόνου Διαιτητικῆς.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Εἰς τόν Ἀσπρόπυργον πραγματοποιεῖται τοπικόν συνέδριον κοινοτικῆς ἀναπτύξεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς.
Εἰς τό συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι 13 δήμων καί κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος-Ἀσπροπύργου. Ἀνάλογα τοπικά συνέδρια θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν νομόν Ἀττικῆς μέχρι τοῦ Μαρτίου ἀκόμη πέντε, εἰς διαφόρους περιοχάς.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.