Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΟΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Συνεργάτης τοῦ “Νταίηλυ Σκέτς” λέγει, ὅτι, ἡ νέα Παρισινή μόδα προβλέπει ντεκολτέ τόσον χαμηλόν γιά τάς γυναῖκας, ὥστε μία νέα δέν θά ἐτόλμα νά σκύψῃ κατά τήν διάρκειαν γεύματος καί νά ζητήσῃ, ἀπό τόν ἀντιθέτως πρός αὐτήν καθήμενον, νά τῆς μεταβιβάσῃ τήν ἁλατιέραν». Ἀλλά, τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσῳ τρομερόν: Δέν ἔχουν οἱ Ἄγγλοι παρά νά τρώγουν, εἰς τό ἑξῆς, τά φαγητά των, ἀνάλατα, ὅπως συνιστᾶται καί ὑπό τῆς συγχρόνου Διαιτητικῆς.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Εἰς τόν Ἀσπρόπυργον πραγματοποιεῖται τοπικόν συνέδριον κοινοτικῆς ἀναπτύξεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς.
Εἰς τό συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι 13 δήμων καί κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος-Ἀσπροπύργου. Ἀνάλογα τοπικά συνέδρια θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν νομόν Ἀττικῆς μέχρι τοῦ Μαρτίου ἀκόμη πέντε, εἰς διαφόρους περιοχάς.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ