Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΚΟΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Συνεργάτης τοῦ “Νταίηλυ Σκέτς” λέγει, ὅτι, ἡ νέα Παρισινή μόδα προβλέπει ντεκολτέ τόσον χαμηλόν γιά τάς γυναῖκας, ὥστε μία νέα δέν θά ἐτόλμα νά σκύψῃ κατά τήν διάρκειαν γεύματος καί νά ζητήσῃ, ἀπό τόν ἀντιθέτως πρός αὐτήν καθήμενον, νά τῆς μεταβιβάσῃ τήν ἁλατιέραν». Ἀλλά, τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσῳ τρομερόν: Δέν ἔχουν οἱ Ἄγγλοι παρά νά τρώγουν, εἰς τό ἑξῆς, τά φαγητά των, ἀνάλατα, ὅπως συνιστᾶται καί ὑπό τῆς συγχρόνου Διαιτητικῆς.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Εἰς τόν Ἀσπρόπυργον πραγματοποιεῖται τοπικόν συνέδριον κοινοτικῆς ἀναπτύξεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς.
Εἰς τό συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι 13 δήμων καί κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος-Ἀσπροπύργου. Ἀνάλογα τοπικά συνέδρια θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν νομόν Ἀττικῆς μέχρι τοῦ Μαρτίου ἀκόμη πέντε, εἰς διαφόρους περιοχάς.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ