ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο κ. ΣΑΓΚΑΝ

Ἀπό συνέντευξιν τῆς Φρανσουάζ Σαγκάν, δοθεῖσα τήν παραμονήν τοῦ δευτέρου γάμου της πρός Ἰταλίδα δημοσιογράφον. «Ὁ Μπόμπ (ὁ νέος σύζυγος) εἶναι ὁ πιό χαριτωμένος, ὁ πιό θελκτικός “ἄξεστος” Ἀμερικανός πού ἐγνώρισα. Αὐτός εἶναι ὁ βαθύτερος λόγος, διά τόν ὁποῖον ἐρωτεύθηκα τόν Μπόμπ. Δέν ἔχει διαβάσει τά βιβλία μου καί κατά πᾶσαν πιθανότητα δέν θά τά διαβάσῃ ποτέ». Λησμονεῖ, ὅμως, ἡ Φρανσουάζ μίαν λεπτομέρειαν: Ὅτι καί ὁ ἄξεστος Μπόμπ, τά ἔφτιαξε μαζῆ της, ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ἐδιάβασε ποτέ τά βιβλία της! Ἀλλοίμονόν της, ἄν συμβῇ καμμιάν ἡμέραν νά τά διαβάσῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς). Ἔξωθι τοῦ Ἀμμοχωρίου Φλωρίνης εὑρέθη ἡμιθανής ἐκ ψύξεως ὁ Α. Π. κάτοικος Λεπτοκαρυᾶς, ὁ ὁποῖος διακομιζόμενος εἰς τό νοσοκομεῖον Φλωρίνης ἐξέπνευσεν.

Ὡς διεπιστώθη, οὗτος ἐν εὐθυμίᾳ διατελῶν εἶχεν ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ Ἀμμοχωρίου προχθές τήν νύκτα διά νά μεταβῇ εἰς Λεπτοκαρυάν. Καθ’ ὁδόν, ὅμως, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης χιονοθυέλλης, κατέπεσεν ἐπί τοῦ ἐδάφους καί σχεδόν ἐκαλύφθη ὑπό τῶν χιόνων.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.