Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο κ. ΣΑΓΚΑΝ

Ἀπό συνέντευξιν τῆς Φρανσουάζ Σαγκάν, δοθεῖσα τήν παραμονήν τοῦ δευτέρου γάμου της πρός Ἰταλίδα δημοσιογράφον. «Ὁ Μπόμπ (ὁ νέος σύζυγος) εἶναι ὁ πιό χαριτωμένος, ὁ πιό θελκτικός “ἄξεστος” Ἀμερικανός πού ἐγνώρισα. Αὐτός εἶναι ὁ βαθύτερος λόγος, διά τόν ὁποῖον ἐρωτεύθηκα τόν Μπόμπ. Δέν ἔχει διαβάσει τά βιβλία μου καί κατά πᾶσαν πιθανότητα δέν θά τά διαβάσῃ ποτέ». Λησμονεῖ, ὅμως, ἡ Φρανσουάζ μίαν λεπτομέρειαν: Ὅτι καί ὁ ἄξεστος Μπόμπ, τά ἔφτιαξε μαζῆ της, ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ἐδιάβασε ποτέ τά βιβλία της! Ἀλλοίμονόν της, ἄν συμβῇ καμμιάν ἡμέραν νά τά διαβάσῃ…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον (τηλεφωνικῶς). Ἔξωθι τοῦ Ἀμμοχωρίου Φλωρίνης εὑρέθη ἡμιθανής ἐκ ψύξεως ὁ Α. Π. κάτοικος Λεπτοκαρυᾶς, ὁ ὁποῖος διακομιζόμενος εἰς τό νοσοκομεῖον Φλωρίνης ἐξέπνευσεν.

Ὡς διεπιστώθη, οὗτος ἐν εὐθυμίᾳ διατελῶν εἶχεν ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ Ἀμμοχωρίου προχθές τήν νύκτα διά νά μεταβῇ εἰς Λεπτοκαρυάν. Καθ’ ὁδόν, ὅμως, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης χιονοθυέλλης, κατέπεσεν ἐπί τοῦ ἐδάφους καί σχεδόν ἐκαλύφθη ὑπό τῶν χιόνων.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ