ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 3 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ!

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἐφημερίς «Χέρ Γκιούν» γράφει, ὅτι «ἐπίκειται Τουρκικόν διάβημα εἰς Ἀθήνας διά τάς ἐπιδιώξεις τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν τῆς Δυτικῆς Θράκης ὅπως τό Τουρκικόν στοιχεῖον λησμονήσῃ τόν ἐθνισμόν του.» Πρόκειται προφανῶς, περί τῶν συνήθων Τουρκικῶν ψευδῶν, διότι πῶς ἠμποροῦσε νά χαράξῃ τοιαύτην πολιτικήν μία Κυβέρνησις ἡ ὁποία ἐφρόντισε νά «τουρκέψῃ» ὁλόκληρος ἡ Κύπρος; Ἀλλά, φυσικά, ὅταν ὁ κ. Πρωθυπουργός κατέρχεται αὐτοπροσώπως εἰς τό ἀεροδρόμιον διά νά ὑποδεχθῇ διερχόμενον Τοῦρκον Ὑπουργόν, εἶναι μοιραῖον νά μᾶς κάμνουν τώρα καί διαβήματα, ζητοῦντες τά ρέστα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
«ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀνεκοινώθη ἐνταῦθα ὅτι «οἱ λάτρεις τοῦ διαβόλου» κατέστησαν γνωστόν πρός τήν Κυβέρνησιν τοῦ Ἰράκ ὅτι ἐγκρίνουν τήν πολιτικήν τῆς Ἰρακινῆς ἐπαναστάσεως. Τό ἐθνικόν ἐπαναστατικόν συμβούλιον ἔδωκε χθές πρός δημοσίευσιν εἰς τάς ἐφημερίδας τῆς Βαγδάτης, τό κείμενον τηλεγραφήματος σταλέντος ὑπό τοῦ σεΐχου Μοαϊγιά ἀλ Ἀμαουΐ ἀρχηγοῦ τῶν νομαδικῶν φυλῶν Γεζιντίς. «Ἡμεῖς οἱ Ἄραβες Γεζιντίς εἴμεθα ὑπερήφανοι διότι διετήρησαμεν τόν ἀραβισμόν μας μέσῳ τῶν αἰώνων, καθιστῶμεν γνωστόν ὅτι θέτομεν τήν ζωήν μας καί τήν περιουσίαν μας εἰς τήν διάθεσιν τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ διά τήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἀραβικοῦ ἐθνικισμοῦ καί τῆς Ἀραβικῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία εἶναι ὁ διακαής μας πόθος».

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»