ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 3 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ

Οἱ ἰδιοκτῆται μοτοσυκλεττῶν διαμαρτύρονται διά τήν ὑποχρεωτικήν χρησιμοποίησιν τοῦ προστατευτικοῦ κράνους: «Ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τῶν σκοῦτερς καί μοτοσυκλεττῶν ἐτονίζετο ὅτι ἡ τάξις των εἶναι ἀποφασισμένη ν’ ἀποδυθῇ εἰς ἀγῶνας προκειμένου νά δοθῇ ἡ λογική κατά τήν ἄποψίν των, λύσις εἰς τό θέμα αὐτό». Ἀλλ’ ἀφοῦ εἶναι ἀποφασισμένοι νά ἀποδυθοῦν εἰς ἀγῶνας, πῶς δέν τούς χρειάζεται τό… κράνος; Ἴσως μάλιστα, νά μήν εἶναι κἄν ἀρκετόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΛΥΚΩΝ

Τό πρακτορεῖον εἰδήσεων «Τάς» μετέδωσεν ὅτι ἑλικόπτερα χρησιμοποιοῦνται ἀποτελεσματικῶς εἰς τήν ἐξόντωσιν λύκων εἰς τάς μή κατῳκημένας περιοχάς τοῦ Καζακστάν. Τό πρακτορεῖον μεταδίδει ἐξ Ἄλμα Ἄτα ὅτι κυνηγός κατώρθωσε νά θανατώσῃ ἐφέτος 90 τοὐλάχιστον λύκους, πυροβολῶν ἐξ ἑλικοπτέρου. Οἱ κυνηγοί τοῦ Καζακστάν, οἱ ὁποῖοι θανατώνουν 10.000 λύκους ἐτησίως, ὑπολογίζουν ὅτι εἷς λύκος κατασπαράσσει ἐτησίως 100 ἀντιλόπας.

* Ἐπειδή ἡ 4η Αὐγούστου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 3ης Αὐγούστου 1963.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ