Σάββατον, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ… «ΑΕΡΙΚΟΝ»

Κατά πληροφορίας ἐκ Κων/πόλεως, ὁ ἐκεῖ Δῆμος θά ἐπιβάλῃ φόρον εἰς τά σπίτια καί τά διαμερίσματα πού ἔχουν ἐξώστας. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν κατέκτησαν μόνον τήν μεσαιωνικήν μας αὐτοκρατορίαν, ἀλλά μαζῆ μέ τά ἐδάφη της καί τούς θεσμούς της καί μερικάς φορολογικάς συνηθείας της. Διότι καί οἱ πρόγονοί μας πρό ὑπερχιλίων ἐτῶν, εἶχαν φόρον λεγόμενον «ἀερικόν». Ἐπλήρωναν οἱ πολῖται τό δικαίωμα ν’ ἀναπνέουν τόν ὑπέρ τάς κεφαλάς των ἀέρα. Καί οἱ Τοῦρκοι πού θά ἔχουν μπαλκόνια θά πληρώνουν διότι, ὡς φαίνεται, ὁ ἀέρας τῶν μπαλκονιῶν εἶναι καλλιτέρας ποιότητος τοῦ τῶν παραθύρων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

1.227 ΠΛΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι κατά τόν Ὀκτώβριον ὑπεβλήθησαν αἰτήσεις διά τήν νηολόγησιν τῶν κάτωθι φορτηγῶν πλοίων, βάσει τοῦ Ν. Δ. 2687/53, εἰς τά Ἑλληνικά νηολόγια: «Ἀρτέμων» χωρητικότητος 7266, «Ἄρης» 6906, «Νικόλαος Μ» 7990, «Μαρία Γ. Γεωργίλη» 8799, «Τροπικάνα» 6202, «Ἀσπασία» 2465 καί «Προβηγκία» 11172.
Μέ τάς ὡς ἄνω νηολογήσεις ἡ δύναμις τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας ἀνῆλθεν εἰς 1227 πλοῖα χωρητικότητος 6.775.459 κόρων.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923