Σάββατον, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ… «ΑΕΡΙΚΟΝ»

Κατά πληροφορίας ἐκ Κων/πόλεως, ὁ ἐκεῖ Δῆμος θά ἐπιβάλῃ φόρον εἰς τά σπίτια καί τά διαμερίσματα πού ἔχουν ἐξώστας. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν κατέκτησαν μόνον τήν μεσαιωνικήν μας αὐτοκρατορίαν, ἀλλά μαζῆ μέ τά ἐδάφη της καί τούς θεσμούς της καί μερικάς φορολογικάς συνηθείας της. Διότι καί οἱ πρόγονοί μας πρό ὑπερχιλίων ἐτῶν, εἶχαν φόρον λεγόμενον «ἀερικόν». Ἐπλήρωναν οἱ πολῖται τό δικαίωμα ν’ ἀναπνέουν τόν ὑπέρ τάς κεφαλάς των ἀέρα. Καί οἱ Τοῦρκοι πού θά ἔχουν μπαλκόνια θά πληρώνουν διότι, ὡς φαίνεται, ὁ ἀέρας τῶν μπαλκονιῶν εἶναι καλλιτέρας ποιότητος τοῦ τῶν παραθύρων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

1.227 ΠΛΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι κατά τόν Ὀκτώβριον ὑπεβλήθησαν αἰτήσεις διά τήν νηολόγησιν τῶν κάτωθι φορτηγῶν πλοίων, βάσει τοῦ Ν. Δ. 2687/53, εἰς τά Ἑλληνικά νηολόγια: «Ἀρτέμων» χωρητικότητος 7266, «Ἄρης» 6906, «Νικόλαος Μ» 7990, «Μαρία Γ. Γεωργίλη» 8799, «Τροπικάνα» 6202, «Ἀσπασία» 2465 καί «Προβηγκία» 11172.
Μέ τάς ὡς ἄνω νηολογήσεις ἡ δύναμις τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας ἀνῆλθεν εἰς 1227 πλοῖα χωρητικότητος 6.775.459 κόρων.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924