Σάββατον, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ… «ΑΕΡΙΚΟΝ»

Κατά πληροφορίας ἐκ Κων/πόλεως, ὁ ἐκεῖ Δῆμος θά ἐπιβάλῃ φόρον εἰς τά σπίτια καί τά διαμερίσματα πού ἔχουν ἐξώστας. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν κατέκτησαν μόνον τήν μεσαιωνικήν μας αὐτοκρατορίαν, ἀλλά μαζῆ μέ τά ἐδάφη της καί τούς θεσμούς της καί μερικάς φορολογικάς συνηθείας της. Διότι καί οἱ πρόγονοί μας πρό ὑπερχιλίων ἐτῶν, εἶχαν φόρον λεγόμενον «ἀερικόν». Ἐπλήρωναν οἱ πολῖται τό δικαίωμα ν’ ἀναπνέουν τόν ὑπέρ τάς κεφαλάς των ἀέρα. Καί οἱ Τοῦρκοι πού θά ἔχουν μπαλκόνια θά πληρώνουν διότι, ὡς φαίνεται, ὁ ἀέρας τῶν μπαλκονιῶν εἶναι καλλιτέρας ποιότητος τοῦ τῶν παραθύρων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

1.227 ΠΛΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι κατά τόν Ὀκτώβριον ὑπεβλήθησαν αἰτήσεις διά τήν νηολόγησιν τῶν κάτωθι φορτηγῶν πλοίων, βάσει τοῦ Ν. Δ. 2687/53, εἰς τά Ἑλληνικά νηολόγια: «Ἀρτέμων» χωρητικότητος 7266, «Ἄρης» 6906, «Νικόλαος Μ» 7990, «Μαρία Γ. Γεωργίλη» 8799, «Τροπικάνα» 6202, «Ἀσπασία» 2465 καί «Προβηγκία» 11172.
Μέ τάς ὡς ἄνω νηολογήσεις ἡ δύναμις τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας ἀνῆλθεν εἰς 1227 πλοῖα χωρητικότητος 6.775.459 κόρων.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ