Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ…

«Λαμπρά καί ἐγκάρδιος ὑποδοχή ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Κύπριον πρόεδρον Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον (!)», γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς εἰς πρωτοσέλιδον τίτλον της. Διά νά βεβαιώσῃ δέ τοῦ λόγου της τό ἀσφαλές, δημοσιεύει, εἰς τήν τρίτην σελίδα, φωτογραφίαν ἐκ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Μακαρίου παρά τήν Πύλην Ἀδριανοῦ, ὅπου –πλήν τῶν παρατεταγμένων στρατιωτῶν– δέν ὑπάρχει… ψυχή! Ἐάν αὐτό ὀνομάζεται «λαμπρότης καί ἐγκαρδιότης ὑποδοχῆς», τότε φανταζόμεθα τί θά εἶναι ἡ ψυχρότης καί ἡ ἀδιαφορία. Χαλάλι της, λοιπόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καλαμῶν, σήμερον τήν 6ην πρωινήν κεραυνός ἔπεσεν ἐπί οἰκίας εἰς τήν κοινότητα Περιβολίων καί ἐτραυμάτισε σοβαρώτατα τούς ἐντός αὐτῆς εὑρισκομένους μικρούς ἀδελφούς Χρῆστο, Σταῦρον, Ἠλίαν καί Σωτηρίαν Μ., ἡλικίας 5-11 ἐτῶν. Τά παιδιά μετεφέρθησαν δι’ αὐτοκινήτου καί εἰσήχθησαν εἰς νοσοκομεῖον τῶν Καλαμῶν. Ἡ κατάστασίς των εἶναι σοβαρά.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος