ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ…

«Λαμπρά καί ἐγκάρδιος ὑποδοχή ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Κύπριον πρόεδρον Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον (!)», γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς εἰς πρωτοσέλιδον τίτλον της. Διά νά βεβαιώσῃ δέ τοῦ λόγου της τό ἀσφαλές, δημοσιεύει, εἰς τήν τρίτην σελίδα, φωτογραφίαν ἐκ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Μακαρίου παρά τήν Πύλην Ἀδριανοῦ, ὅπου –πλήν τῶν παρατεταγμένων στρατιωτῶν– δέν ὑπάρχει… ψυχή! Ἐάν αὐτό ὀνομάζεται «λαμπρότης καί ἐγκαρδιότης ὑποδοχῆς», τότε φανταζόμεθα τί θά εἶναι ἡ ψυχρότης καί ἡ ἀδιαφορία. Χαλάλι της, λοιπόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καλαμῶν, σήμερον τήν 6ην πρωινήν κεραυνός ἔπεσεν ἐπί οἰκίας εἰς τήν κοινότητα Περιβολίων καί ἐτραυμάτισε σοβαρώτατα τούς ἐντός αὐτῆς εὑρισκομένους μικρούς ἀδελφούς Χρῆστο, Σταῦρον, Ἠλίαν καί Σωτηρίαν Μ., ἡλικίας 5-11 ἐτῶν. Τά παιδιά μετεφέρθησαν δι’ αὐτοκινήτου καί εἰσήχθησαν εἰς νοσοκομεῖον τῶν Καλαμῶν. Ἡ κατάστασίς των εἶναι σοβαρά.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.