Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ…

«Λαμπρά καί ἐγκάρδιος ὑποδοχή ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Κύπριον πρόεδρον Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον (!)», γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς εἰς πρωτοσέλιδον τίτλον της. Διά νά βεβαιώσῃ δέ τοῦ λόγου της τό ἀσφαλές, δημοσιεύει, εἰς τήν τρίτην σελίδα, φωτογραφίαν ἐκ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Μακαρίου παρά τήν Πύλην Ἀδριανοῦ, ὅπου –πλήν τῶν παρατεταγμένων στρατιωτῶν– δέν ὑπάρχει… ψυχή! Ἐάν αὐτό ὀνομάζεται «λαμπρότης καί ἐγκαρδιότης ὑποδοχῆς», τότε φανταζόμεθα τί θά εἶναι ἡ ψυχρότης καί ἡ ἀδιαφορία. Χαλάλι της, λοιπόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καλαμῶν, σήμερον τήν 6ην πρωινήν κεραυνός ἔπεσεν ἐπί οἰκίας εἰς τήν κοινότητα Περιβολίων καί ἐτραυμάτισε σοβαρώτατα τούς ἐντός αὐτῆς εὑρισκομένους μικρούς ἀδελφούς Χρῆστο, Σταῦρον, Ἠλίαν καί Σωτηρίαν Μ., ἡλικίας 5-11 ἐτῶν. Τά παιδιά μετεφέρθησαν δι’ αὐτοκινήτου καί εἰσήχθησαν εἰς νοσοκομεῖον τῶν Καλαμῶν. Ἡ κατάστασίς των εἶναι σοβαρά.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;