Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ…

«Λαμπρά καί ἐγκάρδιος ὑποδοχή ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Κύπριον πρόεδρον Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον (!)», γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς εἰς πρωτοσέλιδον τίτλον της. Διά νά βεβαιώσῃ δέ τοῦ λόγου της τό ἀσφαλές, δημοσιεύει, εἰς τήν τρίτην σελίδα, φωτογραφίαν ἐκ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Μακαρίου παρά τήν Πύλην Ἀδριανοῦ, ὅπου –πλήν τῶν παρατεταγμένων στρατιωτῶν– δέν ὑπάρχει… ψυχή! Ἐάν αὐτό ὀνομάζεται «λαμπρότης καί ἐγκαρδιότης ὑποδοχῆς», τότε φανταζόμεθα τί θά εἶναι ἡ ψυχρότης καί ἡ ἀδιαφορία. Χαλάλι της, λοιπόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καλαμῶν, σήμερον τήν 6ην πρωινήν κεραυνός ἔπεσεν ἐπί οἰκίας εἰς τήν κοινότητα Περιβολίων καί ἐτραυμάτισε σοβαρώτατα τούς ἐντός αὐτῆς εὑρισκομένους μικρούς ἀδελφούς Χρῆστο, Σταῦρον, Ἠλίαν καί Σωτηρίαν Μ., ἡλικίας 5-11 ἐτῶν. Τά παιδιά μετεφέρθησαν δι’ αὐτοκινήτου καί εἰσήχθησαν εἰς νοσοκομεῖον τῶν Καλαμῶν. Ἡ κατάστασίς των εἶναι σοβαρά.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!