Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ

Τηλεγράφημα ἐκ Ν. Ὑόρκης πρός τήν Πρωινήν Καραμανλίδα: «Τό θέμα τῆς βοηθείας ἀπησχόλησε καί τήν προχθεσινήν συνομιλίαν Ἀβέρωφ-Ράσκ. Ἐπ’ αὐτοῦ, ὡς ἐπληροφορήθην, ὁ κ. Ράσκ ἐπέδειξε, κατά τήν συνομιλίαν, κατανόησιν διά τήν ἑλληνικήν ἄποψιν». Καί, τώρα, δέν ἀπομένει τίποτε ἄλλο, παρά νά χορτάσουν οἱ Ἕλληνες ἀπό τό νέον τοῦτο εἶδος τροφῆς: τήν κατανόησιν. Κατανόησις ἀπό ἐδῶ, κατανόησις ἀπό ἐκεῖ, καί εἰς τό τέλος θ’ ἀποθάνωμεν τῆς πείνης, ἀπό τήν πολλήν κατανόησιν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, ἀνεστάλη ἡ χορήγησις ἀδειῶν ἀνοικοδομήσεως εἰς τήν Πλάκαν, προκειμένου νά μελετηθῇ τό πολεοδομικόν καί οἰκιστικόν θέμα τῆς περιοχῆς.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εἰς τήν Πλάκαν θά δημιουργηθοῦν πλατεῖαι καί θά καταβληθῇ προσπάθεια νά διατηρηθῇC ὁ σημερινός χαρακτήρ τῆς συνοικίας.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;