ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ

Τηλεγράφημα ἐκ Ν. Ὑόρκης πρός τήν Πρωινήν Καραμανλίδα: «Τό θέμα τῆς βοηθείας ἀπησχόλησε καί τήν προχθεσινήν συνομιλίαν Ἀβέρωφ-Ράσκ. Ἐπ’ αὐτοῦ, ὡς ἐπληροφορήθην, ὁ κ. Ράσκ ἐπέδειξε, κατά τήν συνομιλίαν, κατανόησιν διά τήν ἑλληνικήν ἄποψιν». Καί, τώρα, δέν ἀπομένει τίποτε ἄλλο, παρά νά χορτάσουν οἱ Ἕλληνες ἀπό τό νέον τοῦτο εἶδος τροφῆς: τήν κατανόησιν. Κατανόησις ἀπό ἐδῶ, κατανόησις ἀπό ἐκεῖ, καί εἰς τό τέλος θ’ ἀποθάνωμεν τῆς πείνης, ἀπό τήν πολλήν κατανόησιν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, ἀνεστάλη ἡ χορήγησις ἀδειῶν ἀνοικοδομήσεως εἰς τήν Πλάκαν, προκειμένου νά μελετηθῇ τό πολεοδομικόν καί οἰκιστικόν θέμα τῆς περιοχῆς.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εἰς τήν Πλάκαν θά δημιουργηθοῦν πλατεῖαι καί θά καταβληθῇ προσπάθεια νά διατηρηθῇC ὁ σημερινός χαρακτήρ τῆς συνοικίας.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ