Σάββατον, 29 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΜΑΣ

Ἀγγέλλεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ἡ μυστική ὑπηρεσία ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπέλυσεν 26 ἐκ τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν πρακτόρων της, οἱ ὁποῖοι, ὡς διεπιστώθη, ἦσαν ἀνήθικοι καί ἀνώμαλοι τύποι». Ἐξ οὗ καί ἐξηγοῦνται ὅλα τά ἀνώμαλα, τά ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τό φέουδον αὐτό τοῦ ἀδελφοῦ Ντάλλες. Ὅταν, τοιοῦτοι εἶναι οἱ πράκτορες τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας, τί νά περιμένῃ κανείς; Πάλιν καλά, ὅτι οἱ Ρῶσσοι κατάσκοποι δέν ἐπέτυχαν ἀκόμη νά ἐγκατασταθοῦν καί εἰς τόν Λευκόν Οἶκον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ὅπως ἐγκρίνῃ ἀπό τοῦδε τάς ἀπαιτουμένας πιστώσεις πρός ἐπισκευήν τῶν ἐλαιοδεξαμενῶν διά τήν ἀποθήκευσιν τοῦ ἐλαιολάδου ἐφετεινῆς ἐσοδείας.

ΚΑΙ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Σήμερον καί αὔριον θά δοθῇ εἰς τήν Βέρροιαν τό «Φεστιβάλ Παραγωγῆς Βερροίας». Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει ὁμιλίας, θεατρικάς παραστάσεις, συναυλίας, ἐκθέσεις κ.λπ.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ