Σάββατον, 29 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΜΑΣ

Ἀγγέλλεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ἡ μυστική ὑπηρεσία ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπέλυσεν 26 ἐκ τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν πρακτόρων της, οἱ ὁποῖοι, ὡς διεπιστώθη, ἦσαν ἀνήθικοι καί ἀνώμαλοι τύποι». Ἐξ οὗ καί ἐξηγοῦνται ὅλα τά ἀνώμαλα, τά ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τό φέουδον αὐτό τοῦ ἀδελφοῦ Ντάλλες. Ὅταν, τοιοῦτοι εἶναι οἱ πράκτορες τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας, τί νά περιμένῃ κανείς; Πάλιν καλά, ὅτι οἱ Ρῶσσοι κατάσκοποι δέν ἐπέτυχαν ἀκόμη νά ἐγκατασταθοῦν καί εἰς τόν Λευκόν Οἶκον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ὅπως ἐγκρίνῃ ἀπό τοῦδε τάς ἀπαιτουμένας πιστώσεις πρός ἐπισκευήν τῶν ἐλαιοδεξαμενῶν διά τήν ἀποθήκευσιν τοῦ ἐλαιολάδου ἐφετεινῆς ἐσοδείας.

ΚΑΙ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Σήμερον καί αὔριον θά δοθῇ εἰς τήν Βέρροιαν τό «Φεστιβάλ Παραγωγῆς Βερροίας». Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει ὁμιλίας, θεατρικάς παραστάσεις, συναυλίας, ἐκθέσεις κ.λπ.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ