ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατον, 29 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΜΑΣ

Ἀγγέλλεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ἡ μυστική ὑπηρεσία ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπέλυσεν 26 ἐκ τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν πρακτόρων της, οἱ ὁποῖοι, ὡς διεπιστώθη, ἦσαν ἀνήθικοι καί ἀνώμαλοι τύποι». Ἐξ οὗ καί ἐξηγοῦνται ὅλα τά ἀνώμαλα, τά ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τό φέουδον αὐτό τοῦ ἀδελφοῦ Ντάλλες. Ὅταν, τοιοῦτοι εἶναι οἱ πράκτορες τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας, τί νά περιμένῃ κανείς; Πάλιν καλά, ὅτι οἱ Ρῶσσοι κατάσκοποι δέν ἐπέτυχαν ἀκόμη νά ἐγκατασταθοῦν καί εἰς τόν Λευκόν Οἶκον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ὅπως ἐγκρίνῃ ἀπό τοῦδε τάς ἀπαιτουμένας πιστώσεις πρός ἐπισκευήν τῶν ἐλαιοδεξαμενῶν διά τήν ἀποθήκευσιν τοῦ ἐλαιολάδου ἐφετεινῆς ἐσοδείας.

ΚΑΙ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Σήμερον καί αὔριον θά δοθῇ εἰς τήν Βέρροιαν τό «Φεστιβάλ Παραγωγῆς Βερροίας». Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει ὁμιλίας, θεατρικάς παραστάσεις, συναυλίας, ἐκθέσεις κ.λπ.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει τούς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν τῆς ἀλλοδαπῆς

Εφημερίς Εστία
Ὅλοι οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, πλήν Ἀσημακοπούλου-Κεφαλογιάννη, ἐνέκριναν τό ψήφισμα στό Στρασβοῦργο – Ἀποχή ἦταν ἡ ὁδηγία Βέμπερ λόγω διαφωνιῶν

Ἄν ἡ χώρα εἶχε ἀκούσει τόν Καραμανλῆ…

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶχε γενέθλια. Γεννηθείς τό 1956 «πάτησε» τά 65

Σκρέκας: Aὔξησις στό ρεῦμα 1 ἕως 2 εὐρώ τόν μῆνα

Εφημερίς Εστία
Ἀναδρομικῶς ἀπό Σεπτέμβριο ἡ ἐπιδότησις

Ἀπό τά Καρδάμυλα τῶν μεγάλων καραβοκυραίων

Δημήτρης Καπράνος
Σᾶς γράφω ἀπό τήν ὡραία Χίο

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ