Σάββατον, 29 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΜΑΣ

Ἀγγέλλεται ἐξ Οὐάσιγκτων: «Ἡ μυστική ὑπηρεσία ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπέλυσεν 26 ἐκ τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν πρακτόρων της, οἱ ὁποῖοι, ὡς διεπιστώθη, ἦσαν ἀνήθικοι καί ἀνώμαλοι τύποι». Ἐξ οὗ καί ἐξηγοῦνται ὅλα τά ἀνώμαλα, τά ὁποῖα συμβαίνουν εἰς τό φέουδον αὐτό τοῦ ἀδελφοῦ Ντάλλες. Ὅταν, τοιοῦτοι εἶναι οἱ πράκτορες τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας, τί νά περιμένῃ κανείς; Πάλιν καλά, ὅτι οἱ Ρῶσσοι κατάσκοποι δέν ἐπέτυχαν ἀκόμη νά ἐγκατασταθοῦν καί εἰς τόν Λευκόν Οἶκον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ὅπως ἐγκρίνῃ ἀπό τοῦδε τάς ἀπαιτουμένας πιστώσεις πρός ἐπισκευήν τῶν ἐλαιοδεξαμενῶν διά τήν ἀποθήκευσιν τοῦ ἐλαιολάδου ἐφετεινῆς ἐσοδείας.

ΚΑΙ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Σήμερον καί αὔριον θά δοθῇ εἰς τήν Βέρροιαν τό «Φεστιβάλ Παραγωγῆς Βερροίας». Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει ὁμιλίας, θεατρικάς παραστάσεις, συναυλίας, ἐκθέσεις κ.λπ.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ