ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΘΗ

«Νεαρά Ἰαπωνίς παιδαγωγός, παρά τῇ οἰκογενείᾳ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ ἐπιτετραμμένου τῆς Ἰαπωνίας, ἀπήχθη βιαίως ὑπό ὁδηγοῦ ταξί ἐνῷ μετέβαινεν εἰς τόν κινηματογράφον. Ὁ ὁδηγός Νετζατῆ καί οἱ φίλοι του Ἀρίφ, Χουσεΐν καί Ταλάτ ἐκακοποίησαν τήν νεαράν Ἰαπωνίδα». Ἐξαιρετικῶς πολιτισμένη χώρα ἡ Τουρκία!… Οὔτε τό προσωπικόν τῶν ξένων ἀποστολῶν δέν τολμᾶ νά βγῇ ἀπό τήν Πρεσβείαν καί νά μεταβῇ εἰς τόν κινηματογράφον, χωρίς νά πάθῃ ὅ,τι καί αἱ αἰχμάλωτοι τῶν Οὕννων τοῦ Ἀττίλα!… Καί, ὅμως, ὁλόκληρος ἡ πολιτισμένη Δύσις ἔχει ξεσηκωθῇ, τήν στιγμήν αὐτήν, διά νά ὑπερασπισθῇ τά ἀνύπαρκτα «δικαιώματα» τῶν βαρβάρων αὐτῶν ἐπί τῆς Κύπρου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ 50ΕΤΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ὀργανώσεων τῆς ἐλευθέρας καί δούλης Ἠπείρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Βορείου Ἠπείρου τοῦ 1914 καί τῆς ἀνακηρύξεως αὐτῆς εἰς Αὐτόνομον Πολιτείαν, τελεῖ αὔριον Κυριακήν, 1ην Μαρτίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 10:30 π.μ. δοξολογίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἥν θά ἐπακολουθήσῃ περί ὥραν 11ην π.μ. κατάθεσις στεφάνου εἰς τό Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Ἄγαλμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.