ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

«Δεκατρεῖς οἰκογένειαι κατέλαβον αὐθαιρέτως ἔκτασιν εἰς τήν περιοχήν Ροδίνι καί ἤρχισαν νά ἀνεγείρουν πρόχειρα κτίσματα, ὀνομάσαντες τόν οἰκισμόν των “Παπανδρέου”, κατά τό πρότυπον τῶν παρανόμων κτισμάτων τῶν Τουρκοβουνίων Ἀθηνῶν. Αἱ ἀρχαί τῆς Ρόδου δέν ἐπενέβησαν». Ἐντός ὀλίγου, δηλαδή, ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς θά γεμίσῃ ἀπό παρανόμους «οἰκισμούς Παπανδρέου»! Ἴσως δέ, ὄχι μόνον ἀπό οἰκισμούς, ἀλλά καί ἀπό ἄλλας ἀμφιβόλου νομιμότητος πράξεις. Θά λέγει λ.χ. κάποιος: «Ἔκαμα ἕνα… παπαδρεοδάνειον! Καί θά ἐννοῇ, θαλασσοδάνειον…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΑΓΓΛΙΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΑΜΑΝ

«Ἔξω οἱ Ἄγγλοι ἀπό τήν Κύπρον». Ἡ φράσις αὐτή ἀνεγράφη εἰς τούς τοίχους τοῦ κτιρίου τῆς πρεσβείας τῆς Βρεταννίας εἰς Παναμᾶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός τῆς Πέμπτης πρός τήν Παρασκευήν. Ἡ φράσις ἦτο γραμμένη εἰς τήν ἀγγλικήν καί τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν. Οἱ παρατηρηταί παραλληλίζουν τό ἐπεισόδιον αὐτό μέ τήν ἀπόπειραν, ἡ ὁποία ἐγένετο ἐναντίον τῆς Βρεταννικῆς πρεσβείας.

* Ἐπειδή ἡ 1η Μαρτίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 29ης Φεβρουαρίου 1964.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ