Σάββατον, 29 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΞΕΝΙΚΟΝ ΕΘΙΜΟΝ

«Εἰς τήν πλατεῖαν Συντάγματος, φροντίδι τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως, ἐτοποθετήθη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους ἕνα ὑψηλόκορμο ἔλατο, μεταφερθέν ἀπό τήν ὀρεινήν Εὐρυτανίαν». Ἀλλά ποίαν σχέσιν ἔχει ἡ εὔανδρος Εὐρυτανία μέ τό ξενικόν ἔθιμον τοῦ Χριστουγεννιάτικου δέντρου;… Ἐκτός πλέον ἐάν μετέχῃ, τώρα, τῆς διοικήσεως τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως ὁ παλαιός ἐκεῖνος μαθητής, ὁ ὁποῖος, ὅταν τόν ἠρώτησεν ὁ διδάσκαλός του «ποία εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας;» ἀπήντησεν: –Πρωτεύουσα τῆς Μεγάλ’ς… Εὐρυτανίας εἶναι τοῦ Καρπενήσ’!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΑΓΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ

Αἱ βροχαί εἰς τήν περιφέρειαν Πατρῶν ἐσταμάτησαν ἀλλά ἐξακολουθεῖ βαρεῖα καί ἀπειλητική νέφωσις, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι φοβοῦνται τήν ἐπανάληψιν τῶν βροχοπτώσεων. Ἐν τῷ μεταξύ, τά στρατιωτικά συνεργεῖα, ὡς καί συνεργεῖα τοῦ Δήμου, συνεχίζουν τήν ἐκκαθάρισιν τῶν ὁδῶν ἐκ τῶν λίθων καί τῆς ἰλύος, ἐνῷ πολλαί οἰκίαι παραμένουν ἀκόμη πλημμυρισμέναι ἐκ ὀμβρίων ὑδάτων. Οἱ κάτοικοι, ἐξ ἄλλου, τῆς περιοχῆς Λαδοπούλου ἐγκατέλειψαν τελείως τάς οἰκίας των, διότι αὗται κατέστησαν ἑτοιμόρροποι καί τινές κατέρρευσαν ἤδη. Γενικῶς πάντως, ἡ κατάστασις τῶν πλημμυροπαθῶν εἶναι τραγική, ἐκφράζονται δέ πολλαί διαμαρτυρίαι διά τήν μή ἱκανοποιητικήν περίθαλψιν αὐτῶν ὑπό τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.