Σάββατον, 29 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΞΕΝΙΚΟΝ ΕΘΙΜΟΝ

«Εἰς τήν πλατεῖαν Συντάγματος, φροντίδι τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως, ἐτοποθετήθη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους ἕνα ὑψηλόκορμο ἔλατο, μεταφερθέν ἀπό τήν ὀρεινήν Εὐρυτανίαν». Ἀλλά ποίαν σχέσιν ἔχει ἡ εὔανδρος Εὐρυτανία μέ τό ξενικόν ἔθιμον τοῦ Χριστουγεννιάτικου δέντρου;… Ἐκτός πλέον ἐάν μετέχῃ, τώρα, τῆς διοικήσεως τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως ὁ παλαιός ἐκεῖνος μαθητής, ὁ ὁποῖος, ὅταν τόν ἠρώτησεν ὁ διδάσκαλός του «ποία εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας;» ἀπήντησεν: –Πρωτεύουσα τῆς Μεγάλ’ς… Εὐρυτανίας εἶναι τοῦ Καρπενήσ’!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΑΓΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ

Αἱ βροχαί εἰς τήν περιφέρειαν Πατρῶν ἐσταμάτησαν ἀλλά ἐξακολουθεῖ βαρεῖα καί ἀπειλητική νέφωσις, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι φοβοῦνται τήν ἐπανάληψιν τῶν βροχοπτώσεων. Ἐν τῷ μεταξύ, τά στρατιωτικά συνεργεῖα, ὡς καί συνεργεῖα τοῦ Δήμου, συνεχίζουν τήν ἐκκαθάρισιν τῶν ὁδῶν ἐκ τῶν λίθων καί τῆς ἰλύος, ἐνῷ πολλαί οἰκίαι παραμένουν ἀκόμη πλημμυρισμέναι ἐκ ὀμβρίων ὑδάτων. Οἱ κάτοικοι, ἐξ ἄλλου, τῆς περιοχῆς Λαδοπούλου ἐγκατέλειψαν τελείως τάς οἰκίας των, διότι αὗται κατέστησαν ἑτοιμόρροποι καί τινές κατέρρευσαν ἤδη. Γενικῶς πάντως, ἡ κατάστασις τῶν πλημμυροπαθῶν εἶναι τραγική, ἐκφράζονται δέ πολλαί διαμαρτυρίαι διά τήν μή ἱκανοποιητικήν περίθαλψιν αὐτῶν ὑπό τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ