ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 29 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΞΕΝΙΚΟΝ ΕΘΙΜΟΝ

«Εἰς τήν πλατεῖαν Συντάγματος, φροντίδι τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως, ἐτοποθετήθη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους ἕνα ὑψηλόκορμο ἔλατο, μεταφερθέν ἀπό τήν ὀρεινήν Εὐρυτανίαν». Ἀλλά ποίαν σχέσιν ἔχει ἡ εὔανδρος Εὐρυτανία μέ τό ξενικόν ἔθιμον τοῦ Χριστουγεννιάτικου δέντρου;… Ἐκτός πλέον ἐάν μετέχῃ, τώρα, τῆς διοικήσεως τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως ὁ παλαιός ἐκεῖνος μαθητής, ὁ ὁποῖος, ὅταν τόν ἠρώτησεν ὁ διδάσκαλός του «ποία εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας;» ἀπήντησεν: –Πρωτεύουσα τῆς Μεγάλ’ς… Εὐρυτανίας εἶναι τοῦ Καρπενήσ’!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΑΓΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ

Αἱ βροχαί εἰς τήν περιφέρειαν Πατρῶν ἐσταμάτησαν ἀλλά ἐξακολουθεῖ βαρεῖα καί ἀπειλητική νέφωσις, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι φοβοῦνται τήν ἐπανάληψιν τῶν βροχοπτώσεων. Ἐν τῷ μεταξύ, τά στρατιωτικά συνεργεῖα, ὡς καί συνεργεῖα τοῦ Δήμου, συνεχίζουν τήν ἐκκαθάρισιν τῶν ὁδῶν ἐκ τῶν λίθων καί τῆς ἰλύος, ἐνῷ πολλαί οἰκίαι παραμένουν ἀκόμη πλημμυρισμέναι ἐκ ὀμβρίων ὑδάτων. Οἱ κάτοικοι, ἐξ ἄλλου, τῆς περιοχῆς Λαδοπούλου ἐγκατέλειψαν τελείως τάς οἰκίας των, διότι αὗται κατέστησαν ἑτοιμόρροποι καί τινές κατέρρευσαν ἤδη. Γενικῶς πάντως, ἡ κατάστασις τῶν πλημμυροπαθῶν εἶναι τραγική, ἐκφράζονται δέ πολλαί διαμαρτυρίαι διά τήν μή ἱκανοποιητικήν περίθαλψιν αὐτῶν ὑπό τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923