Σάββατον, 29 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ ΤΗΣ «Γ. ΣΕΡΑΪ»

«Εἰς τόν Τουρκικόν Τύπον δημοσιεύεται ἡ πληροφορία, ὅτι, κατόπιν ἐγγράφου τῆς Ἰντερπόλ πρός τήν ἀστυνομίαν τῆς Κων/πόλεως, πρόκειται νά κληθοῦν εἰς τήν ἀνάκρισιν οἱ ποδοσφαιρισταί τῆς Τουρκικῆς ὁμάδος “Γαλατᾶ Σεράι” διά μίαν ὑπόθεσιν κλοπῆς χρημάτων ξένου τουρίστα, πού ἐσημειώθη εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Βιέννης εἰς χρόνον κατά τόν ὁποῖον ἐφιλοξενοῦντο ἐν αὐτῷ οἱ ποδοσφαιρισταί τῆς πρωταθλήτριας Τουρκίας». Ἡ εἴδησις δέν διευκρινίζει ποιοί ἀπό τούς ποδοσφαιριστάς διέπραξαν τήν κλοπήν. Προφανῶς, ὅμως, θά πρόκειται περί τῶν ἐξωτερικῶν κυνηγῶν της, οἱ ὁποῖοι ἐκτός τῆς μπάλλας, κυνηγοῦν καί τά ξένα πορτοφόλια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ΟΤΕ, ἀπό αὔριον τίθεται εἰς λειτουργίαν τό νέον τηλεφωνικόν κέντρον Νέας Φιλαδελφείας, χωρητικότητος 17.000 τηλεφωνικῶν γραμμῶν. Μέ τήν λειτουργίαν τοῦ νέου τηλεφωνικοῦ κέντρου θά ἐξυπηρετηθοῦν ὡρισμένοι συνδρομηταί τῆς περιφερείας τοῦ κέντρου Νέας Ἰωνίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…