ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 29 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΜΠΙΚΙΝΙ

Ἐκ Νάσκοβ τῆς Δανίας τηλεγραφοῦν: «Ρῶσσοι ναυτικοί, μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ Σοβιετικοῦ φορτηγοῦ «Μπετορέσκ», τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἐδῶ δι’ ἐπισκευάς, ἠγόρασαν σχεδόν ὅλα τά μαγιό μπικίνι, πού ὑπῆρχον εἰς τά καταστήματα τοῦ λιμένος. Ἕνας καταστηματάρχης ἐδήλωσεν ὅτι μερικοί ἐκ τῶν ναυτικῶν ἠγόρασαν 8-9 μπικίνι ἕκαστος». Προφανῶς, τά μαγιό αὐτά θά τά μοσχοπουλήσουν οἱ Ρῶσσοι ναυτικοί εἰς τήν πατρίδα των, ὅπου δέν ὑπάρχουν τέτοια σχέδια. Ἀλλά εἶναι, ἄραγε, προετοιμασμέναι αἱ χονδραί σοβιετικαί κυρίαι διά γυμνικάς ἐπιδείξεις, πού ἀπαιτοῦν ἰδιαιτέρως καλλίγραμμα σώματα, μή ἐνθυμίζοντα… φώκιες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΙΑ ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Εἰς τό Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων συνεστήθη Ἐπιτροπή Ἀρχείου Ἐθνικῶν Ἐνδυμασιῶν, Ἐθνικῶν Χορῶν καί Δημοτικῆς Μουσικῆς διά τήν κατάρτισιν πλήρους συλλογῆς τῶν σωζομένων ἐνδυμασιῶν καί τήν λεπτομερῆ περιγραφήν των, καθώς καί διά τήν διάδοσιν τῶν κατά τόπους ἐθνικῶν χορῶν καί τῆς δημοτικῆς μουσικῆς διά τήν ἱστορικήν μελέτην καί σύγκρισιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω. Ἡ ἵδρυσις τοῦ Ἀρχείου ἀποβλέπει εἰς τό νά λάβῃ ὁριστικήν μορφήν ἡ διαφύλαξις τῆς τριπλῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί νά ἐξασφαλισθῇ ἡ περαιτέρω διατήρησίς των.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.