Σάββατον, 29 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΜΠΙΚΙΝΙ

Ἐκ Νάσκοβ τῆς Δανίας τηλεγραφοῦν: «Ρῶσσοι ναυτικοί, μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ Σοβιετικοῦ φορτηγοῦ «Μπετορέσκ», τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἐδῶ δι’ ἐπισκευάς, ἠγόρασαν σχεδόν ὅλα τά μαγιό μπικίνι, πού ὑπῆρχον εἰς τά καταστήματα τοῦ λιμένος. Ἕνας καταστηματάρχης ἐδήλωσεν ὅτι μερικοί ἐκ τῶν ναυτικῶν ἠγόρασαν 8-9 μπικίνι ἕκαστος». Προφανῶς, τά μαγιό αὐτά θά τά μοσχοπουλήσουν οἱ Ρῶσσοι ναυτικοί εἰς τήν πατρίδα των, ὅπου δέν ὑπάρχουν τέτοια σχέδια. Ἀλλά εἶναι, ἄραγε, προετοιμασμέναι αἱ χονδραί σοβιετικαί κυρίαι διά γυμνικάς ἐπιδείξεις, πού ἀπαιτοῦν ἰδιαιτέρως καλλίγραμμα σώματα, μή ἐνθυμίζοντα… φώκιες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΙΑ ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Εἰς τό Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων συνεστήθη Ἐπιτροπή Ἀρχείου Ἐθνικῶν Ἐνδυμασιῶν, Ἐθνικῶν Χορῶν καί Δημοτικῆς Μουσικῆς διά τήν κατάρτισιν πλήρους συλλογῆς τῶν σωζομένων ἐνδυμασιῶν καί τήν λεπτομερῆ περιγραφήν των, καθώς καί διά τήν διάδοσιν τῶν κατά τόπους ἐθνικῶν χορῶν καί τῆς δημοτικῆς μουσικῆς διά τήν ἱστορικήν μελέτην καί σύγκρισιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω. Ἡ ἵδρυσις τοῦ Ἀρχείου ἀποβλέπει εἰς τό νά λάβῃ ὁριστικήν μορφήν ἡ διαφύλαξις τῆς τριπλῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί νά ἐξασφαλισθῇ ἡ περαιτέρω διατήρησίς των.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ