ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 29 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΡΕΚΟΡ

«Οἱ Ἀμερικᾶνοι Π. Μ. 25 ἐτῶν καί Ρ. Μ. 35 ἐτῶν, ἐπιβαίνοντες τροχόσπιτου ἔφθασαν στήν Τσεσμέ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐξ αὐτῶν ὁ πρῶτος διεπεραιώθη χθές ἐνταῦθα κολυμβών, διανύσας τό στενόν Τσεσμέ-Χίου ἀποστάσεως 9 μιλίων, ἐντός τεσσάρων ὡρῶν». Τό ρεκόρ δέν εἶναι κακό! Ἀλλ’ ἀσφαλῶς, θά ὀφείλεται εἰς τήν ἀπόγνωσιν τοῦ Ἀμερικανοῦ, ὁ ὁποῖος τόσο ἐγοητεύθη ἀπό τούς Τουρκαλάδες καί τήν χώραν των, ὥστε, μόλις εὑρέθη εἰς τόπον παράλιον, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν, διά νά σωθῇ, ἔστω καί κολυμβών!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Ἡ ἀγγλόφωνος ἐφημερίς «Σάϋπρους Μαίηλ», εἰς ἄρθρον της, γράφει σήμερον ὅτι, ὡς ἀναμένεται, ἡ ὀργάνωσις ἀλληλεγγύης τῶν Ἀφρικανοασιατικῶν λαῶν θά συνέλθῃ εἰς Κύπρον τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον. Ἡ ἐφημερίς προσθέτει ὅτι πλέον τῶν 100 ἀντιπροσώπων, ἐκπροσωπούντων 30 χώρας, θά μετάσχουν εἰς τήν διάσκεψιν αὐτήν.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.