ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 28 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΛΟΓΙΑ!

«Οἱ ἐπιλαχόντες ὅλων τῶν ἀνωτάτων σχολῶν μετέβησαν χθές ἐν σώματι εἰς τήν ἐν Καστρί οἰκίαν τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Παπανδρέου μετά τῶν κηδεμόνων των. Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἐδέχθη τετραμελῆ ἐπιτροπήν, πρός τήν ὁποίαν ἐδήλωσεν ὅτι δέν ὑπάρχουν ἐπιλαχόντες ἀλλά ἐπιτυχόντες καί ἀποκλεισθέντες ἐλλείψει θέσεων». Ἀμφιβάλλομεν, κατά πόσον ἡ ὡραία αὐτή φράσις τούς παρηγόρησεν, ἀφοῦ εἶναι γνωστόν ὅτι «ἐπιλαχών» σημαίνει ἀκριβῶς «ἀποκλεισθείς ἐλλείψει θέσεως»! Ἀλλά εἰς τόν κ. Παπανδρέου ἀρέσουν τόσον πολύ αἱ ἐντυπωσιακαί ταυτολογίαι, ὥστε δέν ἀποκλείεται νά δηλώσῃ, ὅτι καί ὁ ἀποτυχών δέν εἶναι παρά ἕνας ἐπιτυχών πού δέν ἤξευρε τό μάθημά του!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χθές, καί ἄλλα Βρεταννικά στρατεύματα μετεφέρθησαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Κύπρον, κατόπιν τῶν γνωστῶν ταραχῶν, κατά τάς ὁποίας, ὡς λέγεται, ἐφονεύθησαν 300 ἄτομα. Τά Βρεταννικά στρατεύματα ἐνεργοῦντα διά λογαριασμόν τῆς κοινῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία συνεκροτήθη ὑπό τῆς Ἀγγλίας, Ἑλλάδος καί Τουρκίας πρός τόν σκοπόν, ὅπως παρασχεθῇ βοήθεια εἰς τήν Κυπριακήν κυβέρνησιν πρός ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως καί τῆς ἠρεμίας εἰς τήν νῆσον, ἐξετέλεσαν χθές πυκνάς περιπολίας εἰς ὁλόκληρον τήν Λευκωσίαν.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ