ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 28 Δεκεμβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
H «ΕΠΙΣΗΜΟΣ» ΤΙΜΗ

Ἐπειδή μᾶς ἐρωτοῦν, ὀφείλομεν νά ἐξηγήσωμεν ὅτι ἡ ἀναγραφομένη εἰς τό καθημερινόν δελτίον τοῦ χρηματιστηρίου τιμή τῆς λίρας εἶναι ἡ ἐπίσημος τιμή τοῦ Χρηματιστηρίου, ἡ ὁποία –κακῶς– ἤρχισεν ἐπί τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κέντρου νά διαφέρῃ ἀπό τήν τιμήν τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς κατά δύο ἤ τρεῖς μονάδας. Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν τῆς κυβερνήσεως ἐπί τοῦ ἀνωτέρω ἀτόπου. Ἄς ἐξισώσῃ τήν ἐπίσημον τιμήν πρός ἐκείνην τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς∙ διότι ἡ ἀλήθεια οὔτε βλάπτει οὔτε καί ἠμπορεῖ ν’ ἀποκρυβῇ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Προνοίας, ἐγνώσθη ὅτι εἰς ἐφαρμογήν τοῦ νόμου 3369/55 περί μέτρων καταπολεμήσεως τῆς λέπρας, προσῆλθον πρός κλινικήν καί ἐργαστηριακήν ἐξέτασιν εἰς τά Ὑγειονομικά Κέντρα οἱ ἐξελθόντες κατά καιρούς ἀρνητικοί Χανσενικοί. Ὡς ἐγνώσθη, ἐκ τῶν 300 ἀρνητικῶν χανσενικῶν δέν προσῆλθον πρός ἐξέτασιν 38, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 19 διαμένουν εἰς τήν περιοχήν Ἀθηνῶν. Διά τούς μή προσελθόντας, τό ὑπουργεῖον διέταξεν ὅπως διακοπῇ ἡ μηνιαία ἐπιδότησις ἐξ 600 δραχμῶν, καθώς καί ἡ ἐπανεισαγωγή τούτων εἰς τό νοσοκομεῖον λοιμωδῶν νόσων.

* Ἐπειδή ἡ 29η Δεκεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 28ης Δεκεμβρίου 1963.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.